PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.01.062

УДК 621.313.322

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ У ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРИ ЗМІНІ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2018 (січень/лютий)
Cторінки 62 – 68

 

Автори
О.Г. Кенсицький*, докт.техн.наук, Д.І. Хвалін**
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-2665-207X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0535-6511

 

Розроблено математичну модель електромагнітного поля в торцевій частині турбогенератора, яка дозволяє отримати не тільки якісні та кількісні оцінки впливових факторів. Розрахунок магнітного поля проведено на поверхні усієї торцевої зони генератора, а також всередині крайніх і основних пакетів осердя. При цьому враховується геометрія елементів ротора й статора, анізотропія осердя статора, дискретність зубцево-пазової структури та, завдяки цьому, реалістичне насичення осердя статора. Наведено результати дослідження розподілу аксіальних і радіальних складових індукції поля в крайніх пакетах осердя статора при різному реактивному навантаженні машини. Визначено середні та максимальні значення індукції для кожного пакету кінцевої зони осердя статора. Представлений метод можна вважати квазітривимірним, оскільки він враховує взаємопов’язані магнітні поля двох перетинів турбогенератора. Бібл. 9, рис. 8, табл. 2.

Ключові слова: турбогенератор, торцева зона, пакет, електромагнітне поле, індукція.

 

Надійшла                         06.07.2017
Остаточний варіант       06.12.2017
Підписано до друку       29.01.2018

 

УДК 621.313.322

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ТОРЦЕВОЙ ЗОНЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2018 (январь/февраль)
Cтраницы 62 – 68

 

Авторы
О.Г. Кенсицкий, докт.техн.наук, Д.И. Хвалин
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Разработана математическая модель электромагнитного поля в торцевой части турбогенератора, которая позволяет получить не только качественные, но и количественные оценки влиятельных факторов. Расчет магнитного поля проведено на поверхности, во всей торцевой зоне генератора, а также внутри крайних и основных пакетов сердечника. При этом учитывается геометрия элементов ротора и статора, анизотропия сердечника статора, дискретность зубцово-пазовой структуры и, благодаря этому, реальное насыщение сердечника статора. Приведены результаты исследования распределения аксиальных и радиальных составляющих индукции поля в крайних пакетах сердечника статора при различной реактивной нагрузке машины. Определены средние и максимальные значения индукции для каждого пакета концевой зоны сердечника статора. Представленный метод можно считать квази-трёхмерным, так как он учитывает взаимосвязанные магнитные поля двух сечений турбогенератора. Библ. 9, рис. 8, табл. 2.

Ключевые слова: турбогенератор, торцевая зона, пакет, электромагнитное поле, индукция.

 

Поступила                               06.07.2017
Окончательный вариант     06.12.2017
Подписано в печать             29.01.2018

Література

1. Брынский Е.А., Данилевич Я.Б., Яковлев В.И. Электромагнитные поля в электрических машинах. Л.: Энергия. 1979. 176 с.
2. Васьковський Ю.М. Польовий аналіз електричних машин. Київ: НТУУ «КПІ», 2007. 191 с.
3. Васьковський Ю.М., Мельник А.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора в маневрених режимах роботи. Технічна електродинаміка. 2016. № 2. С. 35–41.
4. Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Косачевский В.И. Электромагнитные процессы в торцевых частях электрических машин. Л.: Энергоатомиздат, 1983. 216 с.
5. Дубинина О. М. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності: Автореф. дис. канд. техн. наук. Харків: НТУ «ХПІ», 2007. 20 с.
6. Титко А.И., Счастливый Г.Г. Математическое и физическое моделирование электромагнитных полей в электрических машинах переменного тока. Киев: Наукова думка, 1976. 200 с.
7. Титов В.В., Хуторецкий Г.М., Загородная Г.А. Турбогенераторы. Л.: Энергия, 1967. 895 с.
8. Постников И.М., Станиславский Л.Я., Счастливый Г.Г. Электромагнитные и тепловые процессы в концевых частях мощных турбогенераторов. Киев: Наукова думка, 1971. 360 с.
9. Fujita M., Ueda T., Tokumasu T. Eddy current analysis in the stator end structures of large capacity turbine generators. International Conference on Electrical Machines and Systems, November, 2009, Tokyo, Japan. Pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/ICEMS.2009.5382938

PDF