PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.01.069

УДК 621.314

КОМПЛЕКСНЕ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГІБРИДНИХ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2018 (січень/лютий)
Cторінки 69 – 77

 

Автори
А.Ф. Жаркін*, чл.-кор. НАН України, В.О. Новський**, докт.техн.наук, Д.О. Малахатка
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5996-0901
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3857-7027

 

Розглянуто основні аспекти використання розроблених гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів (ГФКП), які виконані на основі регульованого фільтросиметруючого пристрою (РФСП), «розподільчого»» статичного синхронного компенсатора реактивної потужності (D-СТАТКОМ) або багатофункціонального компенсатора реактивної потужності (БКРП), для комплексного покращення якості електроенергії та забезпечення електробезпеки в локальних системах електропостачання. ГФКП призначені для компенсації навантажувальних струмів у нульовому проводі трифазної мережі низької напруги, симетричного регулювання (стабілізації) рівня напруги навантаження та фільтрації струмів вищих гармонік у мережі. Бібл. 14, рис. 6, табл. 1.

Ключові слова: локальна система електропостачання, якість напруги, електробезпека, гібридний фільтрокомпенсуючий перетворювач, транзисторний ключ змінного струму.

 

Надійшла                         07.09.2017
Остаточний варіант       06.11.2017
Підписано до друку       29.01.2018

 

УДК 621.314

КОМПЛЕКСНОЕ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГИБРИДНЫХ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2018 (январь/февраль)
Cтраницы 69 – 77

 

Авторы
А.Ф. Жаркин, чл.-корр. НАН Украины, В.А. Новский, докт.техн.наук, Д.А. Малахатка
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Рассмотрены основные аспекты применения разработанных гибридных фильтрокомпенсирующих преобразователей (ГФКП), которые выполнены на основе регулируемого фильтросимметрирующего устройства (РФСУ), «распределительного» статического синхронного компенсатора реактивной мощности (D-СТАТ-КОМ) или многофункционального компенсатора реактивной мощности (МКРМ) для комплексного улучшения качества электроэнергии и обеспечения электробезопасности в локальных системах электроснабжения. ГФКП предназначены для компенсации нагрузочных токов в нулевом проводе трехфазной сети низкого напряжения, симметричного регулирования (стабилизации) уровня напряжения нагрузки и фильтрации токов высших гармоник в сети. Библ. 14, рис. 6, табл. 1.

Ключевые слова: локальная система электроснабжения, качество напряжения, электробезопасность, гибридный фильтрокомпенсирующий преобразователь, транзисторный ключ переменного тока.

 

Поступила                               07.09.2017
Окончательный вариант     06.11.2017
Подписано в печать             29.01.2018

 

Література

1. ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності. Київ; Мінекономрозвитку України. 2014. 27 с.
2. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями. Технічна електродинаміка. 2015. № 4. С. 48–52.
3. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Аналіз і моделювання режимів роботи гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів, що призначені для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах. Вісник НТУ «ХПІ» Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика та Силова електроніка і енергоефективність. 2017. № 27. С. 201–205.
4. Шидловський А.К., Новський В.О., Жаркін А.Ф. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями. Київ: ІЕД НАН України. 2013. 378 с.
5. Шидловский А.К., Федий В.С. Электрические цепи с вентильными коммутаторами. Київ: ІЕД НАН України, друкарня ТОВ «Артпринт», 2010. 270 с.
6. Четошникова Л.М., Смоленцев Н.И., Четошников С.А., Дегтярев Д.В. Система управления энергией в локальной электрической сети низкого напряжения. Ползуновский вестник. 2015. № 1. С. 103-107.
7. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Капличний Н.М., Новський В.О., Козлов О.В., Малахатка Д.О. Трифазна електрична мережа. Патент на корисну модель № 117704, Україна. Опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
8. Правила устройства електроустановок. Х.: Форт, 2015. 808 с.
9. Benysek G. Improvement in the Quality of Delivery of Electrical Energy using Power Electronics Systems. London: Springer, 2007. 191 р.
10. Kulkarni O., Mishra M. Power quality improvement using Zig-Zag transformer and DSTATCOM in three phase power distribution system. India Conference (INDICON), Annual IEEE. Mumbai, India, 2013. Pp. 1–6.
11. Jayaprakash P., Singh B., Kothari D. Reduction in rating of voltage source converter of DSTATCOM using a Zig-Zag transformer. Іndustrial Electronics (ISIE), Hangzhou, China: IEEE, 2012. Pр. 1066–1071.
12. Song Q., Yin Z., Xue J. Zero-sequence harmonics current minimization using zero-blocking reactor and Zig-Zag transformer. Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies. Nanjing, China: IEEE, 2008. Pp. 1758–1764.
13. Strzelecki R., Mysak P., Woiciechowski D. 18-pulse diode rectifier with active Power filter. Праці ІЕД НАН України. Спеціальний випуск. 2013. Рр. 118–128.
14. Kumar S.R., Surendhar S., Negi A., Raja P. Zig-Zag Transformer performance analysis on harmonic reduction in distribution load. India Conference Electrical, Control and Computer Engineering (INECCE). 2011. Рp. 107–112.

PDF