PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.01.094

УДК 001.1

ВІДПОВІДНІСТЬ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ПРИЙНЯТОМУ ФОРМАТУ – ПОЛІПШЕННЯ ТОЧНОГО ОБЛІКУ ЦИТУВАННЯ (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015)

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2018 (січень/лютий)
Cторінки 94 – 97

 

Автор
Л.В. Городжа*, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-2501-8050

 

Стисло викладено вимоги до оформлення списку літератури у журналі "Технічна електродинаміка" згідно з ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Наведено приклади описів джерел літератури українською й англійською мовами та короткий перелік програмних продуктів на допомогу авторам задля спрощення роботи з оформлення наукових публікацій. Бібл. 4, табл. 1.

Ключові слова: список літератури, ДСТУ 8302:2015, бібліографічне посилання, джерела літератури.

 

Надійшла                         01.12.2017
Підписано до друку       29.01.2018

 

УДК 001.1

СООТВЕТСТВИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ПРИНЯТОМУ ФОРМАТУ – УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОГО УЧЕТА ЦИТИРОВАНИЯ (Оформление списка литературы в соответствии с ДСТУ 8302:2015)

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2018 (январь/февраль)
Cтраницы 94 – 97

 

Автор
Л.В. Городжа*, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Кратко изложены требования к оформлению списка литературы в журнале "Техническая электродинамика" по ДСТУ 8302:2015 "Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила составления». Приведены примеры описаний источников литературы на украинском и английском языках и дан краткий перечень программных продуктов для облегчения работы авторов по оформлению научных публикаций. Библ. 4, табл. 1.

Ключевые слова: список литературы, ДСТУ 8302:2015, библиографическая ссылка, источник литературы.

 

Поступила                               01.12.2017
Подписано в печать             29.01.2018

 

Література

1. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (дата звернення 15.11.2017)
2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН від 12.01.2017 № 40.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (дата звернення 15.11.2017)
3. Быстрое оформление библиографических ссылок. URL: https://openscience.in.ua/quick-reference.html (дата звернення 15.11.2017)
4. Тихонкова І.О. Список літератури наукової статті – важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням).
URL: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/14_tikhonkova.pdf (дата звернення 15.11.2017)

PDF