PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.02.003

УДК 621.372.061

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ ТА ЇХНЯ АДАПТАЦІЯ ДО ПРОГРАМ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 2, 2019 (березень/квітень)
Cторінки 3 – 6

 

Автори
О.П. Гоголюк1*, канд.техн.наук, Ю.Я. Козак1**, канд.техн.наук, Є. Росоловскі2***, докт.техн.наук, П.Г. Стахів1****, докт.техн.наук
1- Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Вроцлавський технологічний університет,
Вибжеже Виспянськего, 27, Вроцлав, 50-370, Польща,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2146-4667
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-8791-6112
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-8656-8531
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5263-0747

Запропоновано удосконалений алгоритм побудови дискретних макромоделей, що описують складові технічних систем різної природи, зокрема електротехнічних, з використанням експертного аналізу, розпаралелення та еволюційних підходів, який дає змогу суттєво зменшити обчислювальну складність процедури їхньої побудови. Окреслено можливості адаптації даного алгоритму до комп’ютерних програм, призначених для аналізу електротехнічних систем, компоненти яких є дискретними макромоделями. Бібл. 8, рис. 1.

Ключові слова: математична макромодель, програмне забезпечення, оптимізація, алгоритм.

 

Надійшла                          02.03.2018
Остаточний варіант        16.01.2019
Підписано до друку        19.02.2019УДК 621.372.061

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ МАКРОМОДЕЛЕЙ И ИХ АДАПТАЦИЯ К ПРОГРАММАМ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 2, 2019 (март/апрель)
Cтраницы 3 – 6

 

Авторы
О.П. Гоголюк1, канд.техн.наук, Ю.Я. Козак1, канд.техн.наук, Е. Росоловски2, докт.техн.наук, П.Г. Стахив1, докт.техн.наук
1 – Национальный университет “Львовская политехника”,
ул. С. Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Вроцлавский технологический университет,
Выбжеже Выспянськего, 27, Вроцлав, 50-370, Польша,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Предложен усовершенствованный алгоритм создания дискретных макромоделей, описывающих составляющие технических систем различной природы, в том числе электротехнических, с использованием экспертного анализа, распараллеливания и эволюционных подходов, позволяющий существенно снизить вычислительную сложность процедуры их создания. Очерчены возможности адаптации данного алгоритма к компьютерным программам, компоненты которых являются дискретными макромоделями. Библ. 8, рис. 1.

Ключевые слова: математическая макромодель, программное обеспечение, оптимизация, алгоритм.

 

Поступила                               02.03.2018
Окончательный вариант     16.01.2019
Подписано в печать             19.02.2019Література

1. Ashlock D. Evolutionary Computation for Modelling and Optimization. New York: Springer, 2006. 578 p.
2. Butenko S., Pardalos P.M., Shylo V. Optimization methods and Application. New York: Springer, 2018. 639 р.
3. Chong E.K.P., Zak S.H. An Introduction to Optimization, 4th Edition, Wiley, 2013. 640 p.
4. Fletcher R. Practical Methods of Optimization, 2nd Edition, Wiley, 2000. 456 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118723203
5. Rosolowski E., Stakhiv P., Hoholyuk O. Transformer Discrete Macromodel for Simulation in ATP-EMTP Programme. Proceedings of the International Conference EPNET''2016 (Electric Power Networks), Szkliarska Poreba, Poland, September 19-21, 2016. DOI: https://doi.org/10.1109/EPNET.2016.7999378
6. Salinelli E., Tomarelli F. Discrete Dynamical Models. Springer International Publishing, Switzerland 2014. 394 р. DOI: https://doi.org/10.1007/978-88-470-5504-9
7. Stakhiv P., Kozak Yu., Hoholyuk O. Discrete macromodeling in electrical engineering and related fields. Monography. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014. 260 p. (Ukr)
8. Stakhiv P., Byczkowska-Lipinska L., Kozak Yu. The Impact of Calculation Precision on the Process of Mathematical Model Construction with the Use of Optimization. Przeglad elektrotechniczny. 2013. No 3a. Pр. 283-285.

PDF