PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.049

УДК 621.311

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2019 (листопад/грудень)
Cторінки 49 – 58

 

Автори
І.М. Карп, академік НАН України, К.Є. П’яних, докт.техн.наук
Інститут газу НАН України,
вул. Дегтярівська, 39, Київ, 03113, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Проаналізовано технологічні аспекти енергетичного використання твердих побутових відходів та можливості застосування деяких технологій в Україні. За умови часткового сортування відходів можна використати для виробництва енергії половину їхнього потенціалу, що для України оцінюється в еквіваленті природного газу у 1,5 млрд. м3. Частка харчових відходів близька до 40%. Їх доцільно переробляти у сумішах з відходами сільськогосподарської діяльності та енергетичними рослинами у біогаз та біометан. Виробництво електричної та теплової енергії з біогазу потребує державної підтримки через введення спеціальних тарифів. Набуває поширення використання біометану поряд з природним газом у стисненому і зрідженому станах у транспортній енергетиці. Біогазові комплекси використовують як балансуючі потужності електромереж. Найбільш поширеною технологією використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів є спалювання. Системи очищення викидних газів сміттєспалювальних заводів досягли ступеня досконалості, який дає можливість розміщувати їх впритул до житлових масивів. Бібл. 16, табл. 2.

Ключові слова: тверді побутові відходи, харчові відходи, біометан, спалювання.

 

Надійшла                          24.05.2019
Остаточний варіант        06.07.2019
Підписано до друку        25.10.2019УДК 621.311

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2019 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 49 – 58

 

Авторы
И.Н. Карп, академик НАН Украины, К.Е. Пьяных, докт.техн.наук
Інститут газа НАН Украины,
ул. Дегтяревская, 39, Киев, 03113, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Проанализированы технологические аспекты энергетического использования твердых бытовых отходов и возможности применения некоторых технологий в Украине. При частичной сортировке отходов можно использовать для производства энергии половину их энергетического потенциала, что для Украины оценивается в эквиваленте природного газа в 1,5 млрд.м3 в год. Доля пищевых отходов близка к 40%. Их целесообразно перерабатывать в смесях с отходами сельскохозяйственной деятельности и энергетическими растениями в биогаз и биометан. Производство электрической и тепловой энергии из биогаза нуждается в помощи государства в виде специальных тарифов. Получает распространение использование биометана наряду с природным газом в сжатом и сжиженном состоянии в транспортной энергетике. Биогазовые комплексы используются в качестве балансирующих мощностей электросетей. Наиболее распространенной технологией использования энергетического потенциала твердых бытовых отходов является сжигание. Системы очистки выхлопных газов мусоросжигательных заводов достигли степени совершенства, которое позволяет размещать их вблизи жилой застройки. Библ. 16, табл. 2.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, пищевые отходы, биометан, сжигание.

 

Поступила                               24.05.2019
Окончательный вариант     06.07.2019
Подписано в печать             25.10.2019Література

1. Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.
2. Національна стратегія управління відходами до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р.
3. Войціховська А. Розчистити Україну: місія (не)здійсненна? URL: https://dt.ua/ECOLOGY/rozchistiti-ukrayinu-misiya-ne-zdiysnenna-254196_.html (дата звернення 16.05.2019)
4. Про відходи. Закон України № 187/98-ВР від 5 березня 1998 року. Редакція від 04.10.2018. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36-37. 242 с.
5. ESWET Responds to Eurostat Findings on Municipal Waste Treatment in EU. Інформаційний лист ISWA – міжнародної асоціації твердих відходів (International Solid Wastes Accosiation) від 05.02.2019 р.
6. Жук Г.В., Нікітін Є.Є., Сміхула А.В., Дутка О.В., Іванів О.С. Визначення оптимальних схем поводження з твердими побутовими відходами міст України. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2018. № 1. С. 48-59.  DOI: https://doi.org/10.33070/etars.1.2018.07
7. Ukraine Landfill Gas Model. Landfill Methane Outreach Program US Environment Protection Agency Washington DC. 12/2009. 28 p. URL: https://www.globalmethane.org/documents/toolsres_lfg_manual.pdf (дата звернення 16.05.2019)
8. Інформація від компанії Акорд Лтд. URL: https://www.bio-gas.com.ua/biogas (дата звернення 08.05.2019)
9. Кириленко О.В. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Монографія. Київ. Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. 400 с.
10. Belgiorno V., De Feo G., Della Rocca C. Energy from gasification of solid wastes. Waste Management 23. 2003. Iss.1. Рр. 1–15.  DOI: https://doi.org/10.1016/S0956-053X(02)00149-6
11. Clean Investment Firm Full Cycle Backs Waste Gasification Technology. Newsletter. 2018, 11 November. URL: http://waste-management-world.com . (дата звернення 06.05.2019)
12. Uddin M., Techato K., Taweekun J., Rasul M., Mahlia T., Ashrafur S. An Overview of Recent Developments in Biomass Pyrolysis Technologies. Energies. 2018. Vol. 11. Iss. 11.3115. 23 p. DOI: https://doi.org/10.3390/en11113115
13. Near-zero emission Bio-CHP Waste-to-Energy is now: Waste-to-Syngas-to-EcoEnergy with D4 Technology Installation (the only Hydro-Pyrolisis WtE Installation in the world). PLUS Development Group Polska. Presentation. 2014. 41 p. URL: http://www.plusdg.com (дата звернення 16.05.2019)
14. Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г. Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні. Аналітична записка Біологічної асоціації України. 2019. № 22. 47 c. URL: http://www.uabio.org/activity/uabio –analytics (дата звернення 16.05.2019)
15. Панченко Ю. Мусорный завод возле дома: три мифа об утилизации отходов в Швеции. Европейская правда. 09.11.2018.
16. Technical Overview of the Waste-to-Energy Plant in Brno, Plant for Region with 2 mil. people. 2017. URL: http://www.sako.cz/page/en/607/waste-to-energy/ . (дата звернення 06.05.2019)

PDF