PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.059

УДК 621.311 + 621.3.001.57

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2019 (листопад/грудень)
Cторінки 59 – 64

 

Автори
О.Ф. Буткевич1,2*, докт.техн.наук, Н.Т. Юнєєва1, канд.техн.наук, Т.М. Гурєєва1
1- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: butkevych@іed.org.ua
2- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6613-0911

Для балансування стохастичних змін потужності відновлюваних джерел енергії в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України планується використовувати накопичувачі енергії (НЕ). Показано, що під час розміщення НЕ слід враховувати їхній вплив на потоки потужності контрольованими перетинами ОЕС України. Бібл. 1, рис. 1, табл. 3.

Ключові слова: об’єднана енергосистема, відновлювані джерела енергії, накопичувачі енергії.

 

Надійшла                          12.07.2019
Остаточний варіант        12.09.2019
Підписано до друку        25.10.2019УДК 621.311 + 621.3.001.57

К ВОПРОСУ О РАЗМЕЩЕНИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В ОЭС УКРАИНЫ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2019 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 59 – 64

 

Авторы
А.Ф. Буткевич1,2*, докт.техн.наук, Н.Т. Юнеева1, канд.техн.наук, Т.М. Гуреева1
1- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: butkevych@іed.org.ua
2- НТУ Украины “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского”, пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина

Для балансировки стохастических изменений мощности возобновляемых источников энергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины планируется использовать накопители энергии (НЭ). Показано, что при размещении НЭ следует учитывать их влияние на потоки мощности по контролируемым сечениям ОЭС Украины. Библ. 1, рис. 1, табл. 3.

Ключевые слова: объединенная энергосистема, возобновляемые источники энергии, накопители энергии.

 

Поступила                               12.07.2019
Окончательный вариант     12.09.2019
Подписано в печать             25.10.2019Література

1. Нефінансовий звіт за 2018 рік «10 кроків до Європи». ДП «НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/06/UE_NFR_2018_compressed.pdf. (Дата звернення 04.04.2019)

PDF