PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.074

УДК 621.316.11

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2019 (листопад/грудень)
Cторінки 74 – 80

 

Автори
П.Д. Лежнюк1*, докт.техн.наук, А.С. Бондарчук2**, канд.техн.наук, О.П. Гоголюк3***, канд.техн.наук
1- Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Одеський національний політехнічний університет,
просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
3- Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9366-3553
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1232-5403
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2146-4667

Запропоновано застосування методу однофакторного макромоделювання для аналізу графіків електроспоживання багатоквартирних будинків, що створює основу для їхнього прогнозування на різні часові інтервали. Переваги методу полягають в тому, що він дає змогу з точністю, достатньою для практичного застосування, створювати детерміністичні моделі електроспоживання на базі вихідної інформації без необхідності її попередньої обробки. Бібл. 10, рис. 5.

Ключові слова: макромоделювання, дискретна макромодель, детерміністична модель, електроспоживання, прогнозування, багатоквартирний будинок.

 

Надійшла                          02.03.2018
Остаточний варіант        18.07.2019
Підписано до друку        25.10.2019УДК 621.316.11

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2019 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 74 – 80

 

Авторы
П.Д. Лежнюк1, докт.техн.наук, А.С. Бондарчук2, канд.техн.наук, О.П. Гоголюк3, канд.техн.наук
1- Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Одесский национальный политехнический университет,
пр. Шевченко, 1, Одесса, 65044, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
3- Национальный университет «Львовская политехника»,
ул. С. Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Предложено применение метода макромоделирования для однофакторного моделирования и анализа суточных графиков бытовых потребителей электроэнергии, который создает основу для их прогнозирования на различные временные интервалы. Преимущество метода состоит в том, что он позволяет с точностью, достаточной для практического применения, создавать детерминистические модели электропотребления на базе исходной информации без необходимости ее предварительной обработки. Библ. 10, рис. 5.

Ключевые слова: макромоделирование, дискретная макромодель, детерминистическая модель, электропотребление, прогнозирование, многоквартирный дом.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     18.07.2019
Подписано в печать             25.10.20191. Черненко П.О., Мартинюк О.В., Заславський А.І., Мірошник В.О. Багатофакторне моделювання та аналіз електричного навантаження енергосистеми за даними довготривалої передісторії. Технічна електродинаміка. 2018. № 1. С. 87-93. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/techned2018.01.087
2. Bunn D.W., Farmer E.D. Comparative models for electrical load forecasting. London: John Wiley & Sons, 1985. 197 р. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0169-2070(86)90116-0 (11.01.2018)
3. Гоголюк О.П., Козак Ю.Я., Росоловскі Є., Стахів П.Г. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл. Технічна електродинаміка. 2019. № 2. С. 3–6. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.02.003
4 Salinelli E., Tomarelli F. Discrete Dynamical Models. Springer International Publishing. Switzerland. 2014. 394 р. DOI: https://doi.org/10.1007/978-88-470-5504-9
5. John E. Hanke, Dean W. Wichern. Business Forecasting. Prentice Hall, 2009. 551 р. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Business_Forecasting.html?id=kY2lPwAACAAJ&redir_esc=y (12.01.2018)
6. Бондарчук А.С. Внутрішньобудинкове електропостачання. К.: Освіта України, 2015. 480 с. URL: http://library.lp.edu.ua/opac/page_lib.php?docid=447735&mode=DocBibRecord (12.01.2018)
7. Лежнюк П.Д., Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Вінницький Національний технічний університет. 2015. 104 с. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12337 (11.01.2018)
8. Коцар О.В., Расько Ю.О., Галабіцький П.М. Підвищення достовірності прогнозування навантаження кінцевих споживачів в РДДБР. Енергетика. 2015. № 2. С. 43?52. URL: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/15176 (12.01.2018)
9. Butenko S., Pardalos P.M., Shylo V. Optimization methods and Application. New York: Springer, 2018. 639 р. URL: https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=https (11.01.2018)
10. Коцар О.В. Застосування АСКОЕ для керування режимами електроспоживання в умовах функціонування ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку. Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2010. С. 97–102. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.0.2014.151996

PDF