PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.080

УДК 537.52:621.373

ВИСОКОВОЛЬТНА УСТАНОВКА ІМПУЛЬСНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 3 МВТ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ У ПОТОЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ НАНОСЕКУНДНИХ РОЗРЯДІВ У ГАЗОВИХ БУЛЬКАХ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2020 (вересень/жовтень)
Cторінки 80 – 83

 

Автори
М.І. Бойко*, докт.техн.наук, А.В. Макогон**
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-1362-2867
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3889-2601

Експериментально досліджено процеси у розрядному колі потужної високовольтної імпульсної установки з трьома багатозазорними розрядниками, що працюють в паралель. Одержано осцилограми імпульсів напруги та струму на навантаженні у вигляді трьох реакторів з проточною водою. Проведено порівняння розрядних процесів під час використання у розрядному колі трьох багатозазорних розрядників і трьох реакторів, включених в паралель, з одного боку, та одного такого розрядника і одного реактора з іншого боку. В трьох реакторах одержано режими синхронних розрядів в газових бульках, які забезпечили повну інактивацію E.coli у воді з вихідною концентрацією 106 КУО/см3 (КУО – колонієутворююча одиниця). Бібл. 5, рис. 4, табл. 1.

Ключові слова: наносекундний розряд в газовій бульці, високовольтна імпульсна установка, імпульсна потужність, іскровий розрядник, знезараження води у потоці, реактор – розрядний вузол.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        03.05.2020
Підписано до друку        25.08.2020УДК 537.52:621.373

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УСТАНОВКА ИМПУЛЬСНОЙ МОЩНОСТЬЮ 3 МВТ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ В ПОТОКЕ ПРИ ПОМОЩИ НАНОСЕКУНДНЫХ РАЗРЯДОВ В ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2020 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 80 – 83

 

Авторы
Н.И. Бойко, докт.техн.наук, А.В. Макогон
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Экспериментально исследованы процессы в разрядной цепи мощной высоковольтной импульсной установки с тремя многозазорными разрядниками, работающими в параллель. Получены осциллограммы импульсов напряжения и тока на нагрузке в виде трех реакторов с проточной водой. Проведено сравнение разрядных процессов при использовании в разрядной цепи трех многозазорных разрядников и трех реакторов, включенных в параллель, с одной стороны, и одного такого разрядника и одного реактора с другой стороны. В трех реакторах получены режимы синхронных разрядов в газовых пузырях, обеспечившие полную инактивацию E.coli в воде с исходной концентрацией 106 КОЕ/см3 (КОЕ – колониеобразующая единица). Библ. 5, рис. 4, табл. 1.

Ключевые слова: наносекундный разряд в газовом пузыре, высоковольтная импульсная установка, импульсная мощность, искровой разрядник, обеззараживание воды в потоке, реактор – разрядный узел.

 

Поступила                            28.02.2020
Окончательный вариант     03.05.2020
Подписано в печать            25.08.2020Література
1. Kukhno A.V., Makalskiy L.M., Tsekhanovich O.M. Purification of water from organic pollution by avalanche-streamer discharges. Samarskiy Nauchnyi Vestnik. 2017. Vol. 6. No 1 (18). Pp. 46-51. (Rus)
2. Ajo P., Kornev Ia., Preis S. Pulsed Corona Discharge in Water Treatment: The Effect of Hydrodynamic Conditions on Oxidation Energy Efficiency. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2015. Vol. 54. Pp. 7452-7458. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b01915
3. Yasuoka K., Sato K. Development of Repetitive Pulsed Plasmas in Gas Bubbles for Water Treatment. International Journal of Plasma Environmental Science and Technology. 2009. Vol. 3. No 1. Pp. 22-27.
4. Boyko N.I., Makogon A.V. Generator of high-voltage nanosecond pulses with repetition rate more than 2000 pulses per second for water purification by the discharges in gas bubbles. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. No 4. Pp. 37-41. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.037
5. Dolina L.F. New methods and equipment for disinfecting wastewater and natural waters. Dnepropetrovsk: Continent, 2003. 218 p. (Rus)

 

PDF

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.