PDF Печать E-mail

Редакційна колегія

 

Кириленко О.В.,

Шидловський А.К.,

Антонов О.Є.,

Буткевич О.Ф.,

Волков І.В.,

Жаркін А.Ф.,

Кенсицький О.Г.

Кондратенко І.П.,

Кузнецов В.Г.,

Липківський К.О.,

Мазуренко Л.І.,

Мислович М.В.,

Михальський В.М.,

Стогній Б.С.,

Шаповал І.А.

Шидловська Н.А.,

Щерба А.А.,

Юрченко О.М.,

Городжа Л.В.,

головний редактор, aкадемік НАН України

aкадемік НАН України

д-р техн.наук

заступник головного редактора, професор

член-кор. НАН України

член-кор. НАН України

д-р техн.наук

член-кор. НАН України

член-кор. НАН України,

заступник головного редактора, професор

професор

професор

професор

академік НАН України

канд.техн.наук

член-кор. НАН України

член-кор. НАН України

д-р техн.наук

відповідальний секрeтар

канд.техн.наукЧлени редакційної колегії працюють у Інституті електродинаміки Національної академії наук України, Київ.