PDF Печать E-mail

УДК 621.317

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МІЖПОВІРОЧНОГО ІНТЕРВАЛУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2014 (листопад/грудень)
Cторінки 81 – 88

 

Автор
О.М. Васілевський1, 2, канд.техн.наук
1 – Міністерство освіти і науки України,
пр. Перемоги, 10, Київ, 01135, Україна,
2 – Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Запропоновано методику визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання, яка базується на використанні концепції невизначеності вимірювання для опрацювання експериментальних даних під час метрологічної атестації. Наведено результати апробації методики для визначення міжповірочного інтервалу засобу вимірювання крутильного моменту електродвигунів. Бібл. 15, табл. 3.

Ключові слова: метрологічна атестація, міжповірочний інтервал, невизначеність вимірювання, крутильний момент, засоби вимірювання, клас точності.

 

Надійшла                         25.03.2014
Остаточний варіант       23.06.2014
Підписано до друку       10.11.2014УДК 621.317

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2014 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 81 – 88  

 

Автор
А.Н. Василевский1, 2, канд.техн.наук
1 – Министерство образования и науки Украины,
пр. Победы, 10, Киев, 01135, Украина,
2 – Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Предложена методика определения межповерочного интервала средств измерения, которая базируется на использовании концепции неопределенности измерений для обработки экспериментальных данных при метрологической аттестации. Приведены результаты апробации методики для определения межповерочного интервала средства измерения крутящего момента электродвигателей. Библ. 15, табл. 3.

Ключевые слова: метрологическая аттестация, межповерочный интервал, неопределенность измерения, крутящий момент, средства измерения, класс точности.

 

Поступила                                25.03.2014
Окончательный вариант     23.06.2014
Подписано в печать             10.11.2014Література

1. РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. – М.: Стандартинформ, 2005.
2. Матвеевский В.Р. Надежность технических средств управления. – М.: МГИЭМ, 1993. – 92 с.
3. Яковлев М.Ю. Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації // Зб. наук. праць Харківського ун-ту Повітряних Сил. – 2007. – Вип. 3 (15). – С. 136 – 141.
4. Васілевський О.М. Нормування показників метрологічної надійності // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 4. – С. 9 – 13.
5. Яковлев М.Ю. Оцінка метрологічної нестабільності метрологічних характеристик при визначенні первинного міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 2 (29). – С. 40 – 44.
6. ISO/IEC Guide 98-1:2009 «Uncertainty of measurement – Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement». – Geneva (Switzerland): ISO. – 2009. – 32 p.
7. IEC GUIDE 115-2007 «Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector». – Geneva (Switzerland): IEC. – 2007. – 54 p.
8. Dorozhovets M., Warsza Z. Evaluation of the uncertainty type A of autocorrelated measurement observations // Measurement Automation and Monitoring. – 2007. – № 2. – Pр. 20–24. (in Polish).
9. Васілевський О.М. Оцінювання невизначеності динамічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 3. – С. 9 – 13.
10. Васілевський О.М., Кучерук В.Ю. Основи теорії невизначеності вимірювань. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 224 с.
11. Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Актуальні проблеми метрологічного забезпечення. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 214 с.
12. Васілевський О.М., Поджаренко А.В. Оцінювання невизначеності вимірювання моменту інерції ротора за амплітудою крутильних коливань // Вісник Вінницького політехнічного ін-ту. – 2009. – № 4. – С. 5–9.
13. Васілевський О.М. Удосконалена математична модель засобу вимірювання пускового моменту електродвигунів // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 6. – С. 76 – 81.
14. Васілевський О.М. Засіб вимірювання динамічного моменту електромоторів та аналіз його точності // Вимірювальна техніка та метрологія. – № 73. – 2012. – С. 52 – 56.
15. Васілевський О.М. Дослідження якості результатів вимірювань зусилля на основі концепції невизначеності // Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 3–4. – С. 229 – 232.