PDF Печать E-mail

 

№3 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2007

ЗМІСТ


До 60-річчя ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ

ШИДЛОВСЬКИЙ А.К. Гортаючи сторінки історії_________________________________________ З

Перетворення параметрів електричної енергії

ШИДЛОВСЬКИЙ А.К., ЛИПКІВСЬКИЙ К.О. Розвиток досліджень по перетворенню

та стабілізації параметрів електромагнітної енергії в Інституті електродинаміки НАН України____ 11

Електромеханічне перетворення енергії

СЧАСТЛІВИЙ Г.Г., ТИТКО О.І. Підвищення ефективності та надійності електро-

механичного перетворення енергії_____________________________________________________ 27

Електроенергетичні системи та установки

СТОГНІЙ Б.С. На шляхах автоматизації електричних систем_______________________________ 41

КИРИЛЕНКО О.В., БУТКЕВИЧ О.Ф, ДЕНИСЮК С.П., ЛЕВІТСЬКИЙ В.Г, РИБІНА О.Б.

Інформатизація та інтелектуалізація систем керування в електроенергетиці: деяки підсумки

за останні роки_____________________________________________________________________ 51

КУЗНЕЦОВ В.Г. Проблеми керування режимами сучасних електричних мереж________________ 59

АВРАМЕНКО В.М., КРИЛОВ В.О., ПРИХНО ВЛ., ЧЕРНЕНКО П.О. Проблеми моделювання

та керування режимами електроенергетичних систем_____________________________________ 64