[1]
Міхаль, О., Мелещук, Д. і Стеннік, О. 2023. ОБЧИСЛЕННЯ ПОПРАВОК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДВОХЕЛЕКТРОДНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ КОМІРОК ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 3 (Квіт 2023), 086. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.03.086.