[1]
Михайлов, В. 2022. ФУНКЦІЇ ГРІНА ПЛОСКОМЕРИДІАННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ НАД ПЛОСКОЮ ГРАНИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 2018, 4 (Груд 2022), 005. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2018.04.005.