(1)
Попович, О.; Головань, І. УТОЧНЕНИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У СКЛАДІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯМ ЇХНІХ ПОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ КОЛОВИМИ. techned 2014, 113.