(1)
Гурін, В.; Павловський, В.; Юрченко, О. ВЛАСНІ ТА ВЗАЄМНІ ПАРАЗИТНІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ КЛЮЧОВОГО ТИПУ. techned 2012, 119.