Міхаль, О., Мелещук, Д., & Стеннік, О. (2023). ОБЧИСЛЕННЯ ПОПРАВОК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДВОХЕЛЕКТРОДНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ КОМІРОК ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, (3), 086. https://doi.org/10.15407/techned2023.03.086