Макаренко, В.В., В.В. Пілінський, і В.К. Гурін. 2022. «МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ DC/DC-ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ LTspіc». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2022 (2):035. https://doi.org/10.15407/techned2022.02.035.