Гурін, В.К., В.О. Павловський, і О.М. Юрченко. 2019. «ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ВТРАТ РЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БЕЗФІЛЬТРОВОГО МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ НАКОПИЧУВАЛЬНИМ ДРОСЕЛЕМ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 1 (Січень):021. https://doi.org/10.15407/techned2019.01.021.