Михайлов, В.М. 2022. «ФУНКЦІЇ ГРІНА ПЛОСКОМЕРИДІАННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ НАД ПЛОСКОЮ ГРАНИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2018 (4):005. https://doi.org/10.15407/techned2018.04.005.