Ламеко, А. (2019) «ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ », ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 2019(2), с. 088. doi: 10.15407/techned2019.02.088.