Міхаль, О., Мелещук, Д. і Стеннік, О. (2023) «ОБЧИСЛЕННЯ ПОПРАВОК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДВОХЕЛЕКТРОДНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ КОМІРОК ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ», ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, (3), с. 086. doi: 10.15407/techned2023.03.086.