[1]
В. . Макаренко, В. . Пілінський, і В. Гурін, «МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ DC/DC-ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ LTspіc», techned, вип. 2022, вип. 2, с. 035, Бер 2022.