[1]
В. Гурін, В. Павловський, і О. Юрченко, «ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ВТРАТ РЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БЕЗФІЛЬТРОВОГО МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ НАКОПИЧУВАЛЬНИМ ДРОСЕЛЕМ», techned, вип. 1, с. 021, Січ 2019.