[1]
О. Міхаль, Д. Мелещук, і О. Стеннік, «ОБЧИСЛЕННЯ ПОПРАВОК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДВОХЕЛЕКТРОДНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ КОМІРОК ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ», techned, вип. 3, с. 086, Квіт 2023.