Жуйков, В., Є. . Вербицький, О. Абакумова, і А. Блінов. «СТІЙКІСТЬ ЗАМКНЕНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ПІД ЧАС ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ ПУЛЬСАЦІЙ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 6, Листопад 2023, с. 003, doi:10.15407/techned2023.06.003.