Макаренко, В. ., В. . Пілінський, і В. Гурін. «МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ DC/DC-ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ LTspіc». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 2022, вип. 2, Березень 2022, с. 035, doi:10.15407/techned2022.02.035.