Гурін, В., В. Павловський, і О. Юрченко. «ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ВТРАТ РЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БЕЗФІЛЬТРОВОГО МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ НАКОПИЧУВАЛЬНИМ ДРОСЕЛЕМ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 1, Січень 2019, с. 021, doi:10.15407/techned2019.01.021.