Міхаль, О., Д. Мелещук, і О. Стеннік. «ОБЧИСЛЕННЯ ПОПРАВОК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДВОХЕЛЕКТРОДНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ КОМІРОК ІЗ РОЗРАХУНКОВОЮ КОНСТАНТОЮ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 3, Квітень 2023, с. 086, doi:10.15407/techned2023.03.086.