Михайлов, В. . «ФУНКЦІЇ ГРІНА ПЛОСКОМЕРИДІАННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ НАД ПЛОСКОЮ ГРАНИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ». ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, вип. 2018, вип. 4, Грудень 2022, с. 005, doi:10.15407/techned2018.04.005.