Рецензування

Рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Окремо відслідковується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.

Статті направляються редколегією на рецензування. Після доопрацювання статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. Прохання редакції про переробку не означає, що стаття прийнята до друку; після переробки вона знову розглядається редколегією.

Якщо автор не відповідає на зауваження рецензента протягом трьох місяців, за рішенням редколегії стаття знімається з розгляду.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.


РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТУ

Рекомендації підготовлено за матеріалом "Рекомендації рецензенту компанії Elsevier".

Оригінал перекладу можна знайти у збірнику: Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: Сборник переводов / Сост. О.В.Кириллова. М.: Финансовый ун-т, 2013. 140 с.

1. Переконайтеся, що стаття, на яку необхідно подати рецензію, відповідає вашому досвіду і знанням.

2. Дотримуйтесь термінів рецензування, зазначених редактором.

3. Етика. Якщо у вас є підозри, що стаття є суттєвою копією іншої роботи, повідомте про це редактору, максимально докладно процитувавши попередню.

4. Конфіденційність. Не розкривайте інформацію іншим особам. Звертайтеся з рукописами як з конфіденційними документамі. Інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, не повинні розголошуватися і використовуватися в цілях отримання власної вигоди. Дані рецензента не передаються автору. Не повідомляйте ваше ім'я в тексті вашої рецензії.

5. Унікальність. Чи є стаття досить оригінальною і цікавою для публікації? Вносить вона якийсь внесок в канон знань? Чи відповідає стаття стандартам, яких дотримується журнал? Чи є досліджувані питання важливими? Чи існують огляди в даній області? Якщо дослідження вже було розглянуто раніше, передайте посилання на такі роботи редактору.

6. Зверніть увагу на структуру статті. Автори повинні дотримуватися Правил оформлення рукописів, пропонованих журналом. Якщо є значні відмінності, вам слід вказати це в рецензії. Відзначте також наступні моменти. Чи зрозуміло заголовок описує статтю? Чи відображає резюме зміст статті? Чи описує вступ в точності те, чого автор сподівався досягти. Чи чітко позначена досліджувана проблема? Чи інформують читача малюнки і таблиці? Чи точний опис дають малюнки? Чи є вони однаковими за стилем? Чи описано в статті методи досліджень? Результати. Автор повинен на словах пояснити, яких відкриттів він досяг в дослідженні. Вони повинні бути зрозуміло згрупован і мати логічну послідовність. Встановіть, чи був проведений належний аналіз? Висновки. Чи підтримуються результатами заяви в данному розділі, як результати співвідносяться з більш ранніми дослідженнями? Мова. Якщо стаття є неякісною через наявність в ній граматичних помилок, відзначте це в рецензії. Посилання.Якщо стаття будується на попередньому дослідженні, чи працюють відсилання належним чином? Чи не були упущені якісь важливіроботи?

7. Надання рецензії. Автор побачить тільки коментарі, які ви зробили спеціально для нього, редактори можуть вносити доповнення. Поясніть вашу точку зору так, щоб автори були здатні вповній мірі зрозуміти, що криється під вашими коментарями. Классифицируйте свою рекомендацію: −відхилити (поясніть причину); −прийняти без поправок; −виправлення (значні або незначні). Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення того чи іншого рукопису приймає редколегія на основі висновків рецензентів та, вразі необхідності, спілкування з автором.