Про журнал

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.


Назва журналу: Технічна електродинаміка
Параллельна назва за ISSN: Tekhnichna Elektrodynamika
Рік заснування – 1979
Періодичність – раз на два місяці
ISSN: 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 388 від 20.01.1994
Мова видання: полімовний (українська, англійська)
Засновник: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки
Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ
Головний редактор − академік НАН України О.В. Кириленко
Відповідальний секретар − канд. техн. наук Л.В. Городжа

 

 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії "А" згідно з Наказом МОН № 527 від 24.05.2018.

Починаючи з 2016 року, всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.15407. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має DOI:10.15407/techned2016.01.003

Індексація журналу: Реферативний журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва), реферативний журналі "Джерело" (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського,  включено у  базу OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF, INDEX COPERNICUS.

Наукометричні показники журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародній базі даних SCOPUS за 2019 рік:
H-індекс - 13;             SNIP -0,58;            IPP - 0,27;          SJR - 0,24;     квартіль - Q3

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100207636&tip=sid&clean=0
http://www.journalindicators.com/indicators/journal/21100207636 
http://www.scimagoir.com/journalrank.php?category       

Журнал "Технічна електродинаміка" – передплатне видання.

Оформити передплату можно через:

  • Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА" e-mail: pod_ukr@presa.ua , rozn@presa.ua , info@presa ; Internet: http://www.presa.ua в розділі «Передплата on-line» ;
  • у будь-якому поштовому відділенні України за "Каталогом періодичних видань", передплатний індекс журналу "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" - 74474;
  • передплатне агенство "Укрінформнаука», e-mail: innovation@nas.gov.ua