Про журнал

НАША ІСТОРІЯ

У 1979 році Президією Академії наук Української РСР було ухвалено розпочати випуск журналу "Техническая электродинамика" на базі Інституту електродинаміки. Вже 1 жовтня того року був підписаний до друку перший номер журналу, який відкрився «Словом до читачів» та концептуальною статтею головного редактора. До кінця року вийшли друком два номери журналу, а в подальшому випускалися щорічно по шість номерів без затримок та збоїв.

Журнал "Техническая электродинамика" (ISSN 0204-3599) набув популярності та став відомим не лише в Україні, а й за її межами. З 1996 року він виходить під назвою "Технічна електродинаміка" (ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (on-line)).

Стрімке й упевнене становлення нашого науково-прикладного часопису, визнання його широким колом наукової громадськості багато в чому завдячує плідному досвіду співробітників Інституту електродинаміки у підготовці та систематичному випуску започаткованих з 1965 року тематичних збірників наукових праць "Проблеми технічної електродинаміки". Зростанню авторитету та популярності журналу значною мірою сприяла і робота у складі редакційної колегії багатьох відомих вчених-електриків та енергетиків

Журнал висвітлює результати досліджень науковців з широкого кола проблем, він має як теоретичне постановче або узагальнююче, так і прикладне спрямування, включаючи інформацію про найбільш цікаві практичні розробки й їхнє впровадження у практику.

Журнал ніколи не був "домашнім виданням" для співробітників Інституту електродинаміки – шпальта журналу широко надавалися і надаються як науковцям інших українських установ, так і закордонним вченим.

Журнал був і залишається "полігоном" для апробації матеріалів кандидатських та докторських дисертацій: у 2018 році журнал «Технічна електродинаміка» пройшов планову перереєстрацію та його було включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії "А" згідно з Наказом МОН № 527 від 24.05.2018.

За роки діяльності журнал кілька разів змінював свій зовнішній вигляд, але незмінними залишалися ретельність під час відбору матеріалу, копітка робота з авторами, готовність прийняти і опублікувати все, що сприятиме примноженню нових продуктивних наукових знань.

Постійно вивчаючи досвід провідних видавців світу, редакція журналу впроваджує нові форми і зміст роботи з авторами, рецензентами, читачами. Динамічний розвиток журналу не залишився непоміченим багатьма світовими ресурсами індексації наукової періодики, тому він представлений у низці міжнародних баз даних та систем реферування.

Періодичність видання – раз на два місяці, рукописи приймаються українською та англійською мовами. Всі статті підлягають рецензуванню та редагуванню.

Метою журналу є поширення нових наукових знань,  представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними показниками та сприяння їхньому впровадженню. Саме тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.
Широке співробітництво засновників журналу з дослідними інститутами та освітніми центрами дає змогу здійснювати рецензування статей провідними фахівцями і залучати до публікації передові результати досліджень.

Рубрики журналужурнал публікує оригінальні результати досліджень у галузях: теоретична електротехніка та електрофізика; перетворення параметрів електроенергії; електромеханічне перетворення енергії; електроенергетичні системи та устаткування; електротехнічні та електротехнологічні пристрої та комплекси; інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

Політика відкритого доступу

Журнал «Технічна електродинаміка» – журнал відкритого доступу. Всі статті безкоштовні для доступу, читання та завантаження.

Читайте наші архіви

 Спілкуйтеся з нами