КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СТРУКТУРНО МІНЛИВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ARTICLE_6_PDF

Ключові слова

sustainability
structural variability
stability
robustness
resilience
durability стійкість
структурна мінливість
стабільність
робастність
резильєнтність
довговічність

Як цитувати

[1]
Саух, С. 2023. КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СТРУКТУРНО МІНЛИВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 5 (Сер 2023), 048. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.05.048.

Анотація

Для підтримки сталого функціонування та розвитку енергетичного сектора в умовах терористичних та мілітарних загроз пропонується концепція побудови структурно мінливої електроенергетичної системи (ЕЕС). Структурну мінливість визначено як здатність ЕЕС відтворювати таке різноманіття підсистем і електричних з’єднань між ними, яке надає можливість оператору управляти структурою ЕЕС і, у такий спосіб, забезпечувати стале функціонування електроенергетики в умовах цілеспрямованих руйнівних дій. Концепція структурно мінливої ЕЕС є стратегією випередження викликів і загроз сталому функціонуванню та розвитку електроенергетики. Для побудови структурно мінливої ЕЕС запропоновано створити регіональні ЕЕС з власними потужностями виробництва, зберігання, розподілу та постачання електроенергії в обсягах, достатніх для споживання населенням, житлово-комунальними господарствами, транспортом та сільським господарством в межах кожного регіону. Встановлення територіальних розмірів окремих підсистем, тобто регіональних ЕЕС, визначено на основі компромісу між необхідною кількістю таких підсистем і з’єднань між ними, які забезпечують бажаний ступінь мінливості ЕЕС, та рівнями капіталізації регіонів, достатніми для підтримки інвестиційних та операційних витрат на відповідні їм регіональні ЕЕС. Передбачається, що національна ЕЕС підтримує регіональні ЕЕС узгодженими обсягами маневрових і резервних потужностей та забезпечує постачання електроенергії підприємствам промислової, будівельної, транспортної та іншим видам економічної діяльності, які мають національне значення та не приєднуються до регіональних ЕЕС. У випадках руйнування окремих регіональних ЕЕС національна ЕЕС, а також неушкоджені сусідні регіональні ЕЕС разом забезпечують потреби потерпілих регіонів в електроенергії. В структурно мінливій ЕЕС мають діяти єдині правила поведінки всіх енергетичних компаній як учасників ринку, які взаємодіють на національному та регіональних рівнях. Для організації такої взаємодії пропонується застосувати декомпозицію торгівельних площадок і сформувати розподілений ринок електроенергії з взаємозв’язаних між собою ринку електроенергії верхнього рівня та регіональних ринків електроенергії. Бібл. 12, рис. 6.

https://doi.org/10.15407/techned2023.05.048
ARTICLE_6_PDF

Посилання

Stability of energy systems. Guidelines. Kyiv: OEP GRIFRE, 2002. 23 p. (Ukr)

Butkevich O.F., Kirylenko O.V., Lenga O.V., Lukyanenko L.M., Pavlovsky V.V., Stelyuk A.O., Chizhevskyi V.V. Ensuring the stability of energy systems and their associations. Kyiv: Instytut Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy, 2018. 320 p. (Ukr)

Transmission System Code. Approved by Resolution of the NKREKP. No 309. 14.03.2018. 201 p. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.1055/a-0667-1354

Stout S., Lee N., Cox S., Elsworth J., Leisch J. Power sector resilience planning guidebook. U.S. Department of Energy’s NREL and USAID. 2019. 82 p. URL: https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73489.pdf (date accessed at 25.05.2023).

Stirling A. From Sustainability, through Diversity to Transformation: towards more reflexive governance of technological vulnerability. Vulnerability in Technological Cultures: new directions in research and governance. MIT Press, 2014. Pp. 305–332.

Protecting Electricity Networks from Natural Hazards. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2016. 124 p. URL: https://www.osce.org/secretariat/242651 (date accessed at 25.05.2023).

Lei S., Wang C., Hou Y. Power Grid Resilience against Natural Disasters: Preparedness, Response, and Recovery. Wiley-IEEE Press, 2023. 336 p. URL: https://www.wiley.com/en-ae/Power+Grid+Resilience+against+Natural+Disasters%3A+Preparedness%2C+Response%2C+and+Recovery-p-9781119801498 (date accessed at 25.05.2023).

Behnert M., Bruckner T. Causes and effects of historical transmission grid collapses and implications for the German power system. Research Report. Beiträge des Instituts für Infrastruktur und Ressourcenmanagement. 2018. No 3. 17 p. URL: https://www.econstor.eu/handle/10419/190501. (date accessed at 25.05.2023).

Mitoulis S.-A., Argyroudis S., Panteli M., Fuggini C., Valkaniotis S., Hynes W., Linkov I. Conflict-resilience framework for critical infrastructure peacebuilding. Sustainable Cities and Society. 2023. Vol. 91. 104405. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104405.

NEK Ukrenergo. Telegram. 2022. URL: https://t.me/Ukrenergo/1725 (date accessed at 25.05.2023).

Saukh S., Borysenko A. Modelling of market equilibrium on the basis of Smart Grid market system decomposition. Proc. 7th International Conference on Energy Smart Systems. Kyiv, Ukraine, 12-14 May, 2020. Pp. 358-362. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS50319.2020.9160333.

Saukh S.Ye., Borysenko A.V. Mathematical Model of a Local Grid with Small Modular Reactor NPPs. Nuclear & Radiation Safety. 2022. No 1. Pp. 44–52. DOI: https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).05

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Array

Переглядів анотації: 93 | Завантажень PDF: 66

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.