ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ЛІБЕРАЛІЗОВАНИХ РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ARTICLE_8_PDF

Ключові слова

smart metering system
power consumption mode
electricity market
consumers-load regulator
demand-side management АСКОЕ
режим електроспоживання
ринок електричної енергії
споживачі-регулятори
управління попитом

Як цитувати

[1]
Коцар, О. і Расько, Ю. 2023. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ЛІБЕРАЛІЗОВАНИХ РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 3 (Квіт 2023), 068. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.03.068.

Анотація

Глобальна декарбонізація і повсюдне застосування альтернативних та відновлюваних джерел енергії має на меті скорочення використання викопного палива та зменшення шкідливого впливу на довкілля в рамках парадигми сталого розвитку. Разом з тим, масове інтегрування до електричної мережі некерованих генерувальних установок на базі ВДЕ за відсутності достатньої кількості накопичувачів електричної енергії необхідної ємності в умовах непередбачуваності та нестабільності виробітку може призводити до неспроможності забезпечити надійне покриття електричного навантаження споживачів, що вимагає застосування альтернативних шляхів балансування ЕЕС. За таких умов узгодження попиту і пропозицій на електричну потужність (електроенергію) має здійснюватися виключно через управління попитом в реальному часі (в режимі, близькому до реального часу). Саме тому вдосконалення методичного та інструментального забезпечення завдань управління попитом сьогодні є однією з найвагоміших складових результативності «зеленого» переходу. Задля досягнення поставленої мети в роботі проаналізовано існуючі методи управління попитом за допомогою споживачів-регуляторів, виконано аналіз вимог національних НД в частині управління попитом та надання послуг в лібералізованому ринку електричної енергії України, розроблено і описано вдосконалений метод та модернізований інструментарій управління попитом за ідеальною нормою, а також запропоновано надійне бюджетне технічне рішення формування інформаційного забезпечення завдань управління попитом споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, що разом із динамічним ціноутворенням і запровадженням тарифів реального часу сприятиме забезпеченню економічних режимів функціонування ЕЕС та якісного електропостачання споживачів. Бібл. 14, рис. 4, табл. 2.

https://doi.org/10.15407/techned2023.03.068
ARTICLE_8_PDF

Посилання

Prakhovnyk A.V., Kotsar O.V. Methodology of managing electricity consumption modes in the conditions of the energy market. Certificate of copyright registration for the paper No. 29784 dated August 5, 2009, 16 p. (Ukr)

Subhasis Panda, Sarthak Mohanty, Pravat Kumar Rout, Binod Kumar Sahu, Shubhranshu Mohan Parida, Hossam Kotb, Aymen Flah, Marcos Tostado-Véliz, Bdereddin Abdul Samad, Mokhtar Shouran. An Insight into the Integration of Distributed Energy Resources and Energy Storage Systems with Smart Distribution Networks Using Demand-Side Management. Appl. Sci. 2022. No 12. 8914. DOI: https://doi.org/10.3390/app12178914.

Martinez V.J., Rudnick H. Design of Demand Response programs in emerging countries. In Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON 2012). Auckland, New Zealand, 30 October – 2 November 2012. Pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/PowerCon.2012.6401387.

EIA. Demand-Side Management Programs Save Energy and Reduce Peak Demand-Today in Energy-U.S. Energy Information Administration (EIA). 2019. URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38872 (accessed at 11.07.2022).

Arenawire. What Is Demand Response? Renewable Energy Agency. 2017. URL: https://arena.gov.au/blog/what-is-demand-response/ (accessed at 11.07.2022).

Kukel-Kraevsky S.A. The technical and economic basis of planning consumers-load regulators. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. 1936. Vol. 3. (Rus)

Intelligent electrical networks: elements and modes. Kyiv: Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. 400 p. (Ukr)

Prakhovnyk A.V., Rozen V.P., Dehtiariov V.V. The Energy-Saving Modes of Power Supply for Mining Enterprises. Moskva: Nedra, 1985. 232 p. (Rus)

Kotsar O.V. The final consumers power consumption management in the conditions of bilateral contracts market and balancing market implementation in the Ukraine. Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy. Special issue. 2011. Pp. 121-130.

The Market Rules. Resolution of the NEURC No 307 dated 14.03.2018. 162 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18/ (accessed at 07.08.2022). (Ukr)

The Day-aHead and Intraday Market Rules. Resolution of the NEURC No 308 dated 14.03.2018. 162 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18%23top#top/ (accessed at 07.08.2022). (Ukr)

The Instructions for Aggregation and Applying the Schedules of Restriction and Emergency Disconnection of the Consumers, as well as Anti-Emergency Systems for the Power Consumption Reducing. Order of the Ministry of Energy and Coal Industry of the Ukraine on November 23, 2006. No 456. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0151-07#top/ (accessed at 07.08.2022). (Ukr)

The Instructions for Aggregation and Applying the Hourly Power Outage Schedules. Order of the Ministry of Energy and Coal Industry of the Ukraine on October 15, 2015. No 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0153-16#top/ (accessed at 07.08.2022). (Ukr)

Kotsar O.V., Rasko Y.O. Formation of the informational supporting for management of power generation and delivery on the cogeneration power plant in the liberalized electricity market. Tekhnichna Elektrodynamika. 2021. No 2. Pp. 67-76. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021.02.067. (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Array

Переглядів анотації: 77 | Завантажень PDF: 50

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.