Печать

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.032

УДК 621.31

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2016 (вересень/жовтень)
Cторінки 32 – 34

 

Автори
Т.А. Хижняк, канд.техн.наук, О.О. Гусєв, І.С. Ліпінський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Розроблено програмне забезпечення для дистанційного керування електротехнічними пристроями, що входять до складу систем регулювання мікроклімату (електронагрівальне обладнання, приводи в блоках відкривання/закривання вікон, пристрої регулювання освітленості), через мережу Інтернет. В основу апаратної реалізації системи керування покладено технологію 1-wirе, виконавчі пристрої, адаптовані для роботи в цій мережі, та персональний комп’ютер, на базі якого реалізовано спеціально розроблені web-сервер з відповідними модулями керування та web-сайт, які і забезпечують зручний інтерфейс для віддаленого керування параметрами мікроклімату. Бібл. 4, рис. 5.

Ключові слова: системи керування, електротехнічні прилади, 1-wire, дистанційне керування.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       21.06.2016
Підписано до друку       13.09.2016УДК 621.31

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2016 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 32 – 34

 

Авторы
Т.А. Хижняк, канд.техн.наук, А.А. Гусев, И.С. Липинский
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Разработано программное обеспечение для дистанционного управления электротехническими устройствами, входящими в состав систем регулирования микроклимата (электронагревательное оборудование, приводы в блоках открывания/закрывания окон, устройства регулирования освещенности) через сеть Интернет. В основу аппаратной реализации системы управления положено технологию 1-wirе, исполнительные устройства, адаптированные для работы в этой сети, и персональный компьютер, на базе которого реализованы специально разработанные web-сервер и web-сайт, которые и обеспечивают удобный интерфейс для удаленного управления параметрами микроклимата. Библ. 4, рис. 5.

Ключевые слова: системы управления, электротехнические устройства, 1-wire, дистанционное управление.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант     21.06.2016
Подписано в печать             13.09.2016Література

1. Тигранян Р.Э. Микроклимат. Электронные системы обеспечения. – М.: ИП Радио-Софт, 2005. – 112 с.
2. Ткач М.М., Назаренко В.М., Лобов В.Й., Котляр М.О. Система контролю мiкроклiмату в примiщеннi на базi контролеру Siemens TC65T // Адаптивнi системи автоматичного управлiння. – 2010. – № 17 (37). – С. 130-138.
3. http://www.elin.ru/1-Wire/
4. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf

 

PDF