Печать

ІНТЕГРАЦІЯ ЖУРНАЛУ "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА"

У ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


SciVerse
Scopus − один із найбільш авторитетних та успішних проектів у галузі наукометрії, індексує більш ніж 18000 найменувань науково-технічних та медичних журналів приблизно 5000 видавництв по всьому світу. Засоби контролю ефективності досліджень SciVerse Scopus допомагають оцінювати роботу вчених та використовуються як критерії оцінювання ефективності діяльності наукових та вищих учбових закладів.
З 2012 року журнал "Технічна електродинаміка" індексується у міжнародній реферативній наукометричній базі наукової періодики SciVerse Scopus.

www.scopus.com

Ulrich's Web Global Serials Directoryелектронний міжнародний каталог періодичних видань. Протягом 75 років Ulrich's надає інформацію про періодичні видання, що друкуються у різних регіонах світу. Сьогодні Ulrich's має великий авторитет як один із найбільш зручних інструментів пошуку інформації, що використовується у спеціалізованих бібліотеках провідних країн світу.


З 2010 року журнал "Технічна електродинаміка" входить до каталогу періодичних видань
Ulrich's Web Global Serials Directory.

www.ulrichsweb.com

Engineering Village. З 2012 року журнал "Технічна електродинаміка" включено до науково-технічної реферативної бази Compendex®, що охоплює 14 мільйонів статей з 190 дисциплін та входить у єдину інтернет-платформу науково-технічної інформації Engineering Village.

www.engineeringvillage.com

Е-library наукова електронна бібліотека − найбільший російський інформаційний портал у галузі науки, технології, медицини та освіти, до якого включено реферати і повні тексти більш 14 млн. наукових статей та публікацій. На платформі elibrary.ru доступні електронні версії понад 2500 російських науково-технічних журналів, у тому числі 1300 журналів у відкритому доступі.


З 2008 року журнал "Технічна електродинаміка" входить до
e-library.

www.elibrary.ru

EBSCOhost databases. У 2013 році Інститут електродинаміки НАН України уклав Ліцензійний договір з компанією EBSCO Publishing, Inc (США) на поширення контенту публікацій журналу "Технічна електродинаміка". Журнал включено у повнотекстові бази даних платформи EBSCOhost, що належить компанії EBSCO Publishing, Inc, яка впродовж 65 років є авторитетним видавництвом науково-технічної періодики і надійним постачальником наукової інформації в різні організації по всьому світу, від шкільних і публічних бібліотек до науково-промислових корпорацій.

 

www.ebsco.com


У 2013 році Інститут електродинаміки НАН України уклав Ліцензійний договір з компанією ProQuest. Журнал "Технічна електродинаміка" доступний в інформаційно-пошуковій системі ProQuest, в якій відкривається доступ до 74 баз даних і електронних бібліотек, матеріали яких відбивають практично усі галузі наукової і освітньої діяльності. Сумарний обсяг джерел складає близько 8000 найменувань, у тому числі понад 4500 журналів у повнотекстовому виді.

www.proquest.com

 

ВІНІТІ РАН. Найбільший російський та світовий інформаційний і аналітичний центр, базова організація з міждержавного обміну науково-технічною інформацією.


З 2010 року журнал "Технічна електродинаміка" включено до фонду науково-технічної літератури ВІНІТІ РАН, він реферується у Реферативному журналі та Тематичних Базах ВІНІТІ РАН.

www.viniti.ru

Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Журнал "Технічна електродинаміка", згідно з даними Google Scholar за 2007–2011 роки, входить до 100 найбільш цитованих у Google Scholar українських наукових фахових видань, а серед журналів Національної академії наук України посідає 19 місце.

www.scholar.google.com.ua

Архів журналу "Технічна електродинаміка" представлено у повнотекстовій базі "Наукова періодика України" з 2009 року. Випуски журналу розміщуються у відкритому доступі з періодом затримки у один рік.

www.nbuv.gov.ua

Україніка наукова − українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог − реферативний журнал "Джерело".

Матеріали журналу "Технічна електродинаміка" друкуються у відповідних тематичних серіях реферативного журналу "Джерело".

 

www.ipri.kiev.ua

Передплатні агенціі

Діяльність ДП "ПРЕСА" спрямована на задоволення потреб фізичних і юридичних осіб у періодичних і неперіодичних виданнях, іншій друкованій продукції на території України та за її межами. Діловими партнерами ДП «Преса» є понад 1000  видавництв, редакцій, фірм та зарубіжних контрагентів.

Інформація щодо журналу „Технічна електродинаміка“ розміщена у Каталозі періодичних видань України.

www.presa.ua

ТОВ „Укрінформнаука“ створене з метою ознайомлення вчених з діяльністю організацій і установ академій наук – членів МААН, спрощення пошуку наукової інформації та замовлення академічних журналів.

 

Інформація щодо журналу „Технічна електродинаміка“ розміщена у Каталозі періодичних видань передплатної агенціїУкрінформнаука“, що здійснює передплату на видання та доставку журналу передплатникам.

PressPoint. сайт www.presspoint.ua – это единая точка продажи украинской прессы в электронном виде. На сайте можно оформить подписку или приобрести отдельный номер. Сегодня в каталоге насчитывается более 600 разлтчных изданий. Также это сайт, который интересно читать.
Приложение PressPoint Reader – бесплатный для скачивания ридер с возможностью купить интересуещее издание или подписаться на него прямо в приложении. Сегодня приложение доступно на платформах iOS (iPad), Android и Windows. Используйте настольный ПК, ноутбук или планшет для чтения свежего выпуска любимого журнала. 

 

 

 

Як отримати інформацію про публікації, що внесені до бази даних SciVerse Scopus?

 

Всі статті, опубліковані в журналі "Технічна електродинаміка", починаючи з випуску №1 за 2012 рік, індексуються у базі SciVerseSCOPUS. Автори мають можливість отримання інформації про свої публікації, а також про публікації колег, що внесені до бази, на сайті SciVerseSCOPUS. Для цього необхідно перейти за посиланням на пошукову сторінку сервісу www.scopus.com/home.url, далі натиснути Author Preview та ввести свої дані в транслітерації з російської або української мов на англійську у відповідні поля:
− прізвище («Last Name»),

− ініціали («Initials or First Name»),

− місце роботи автора («Affiliation»)

і натиснуть кнопку «Пошук» («Search»).

На екран з
'явиться таблиця з короткою інформацією про автора, кількість його статей у базі SCOPUS і назвою останньої доданої в базу статті.