ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПІДСТАНЦІЙ 330(220) кВ
ARTICLE_8_PDF

Ключові слова

substation
grounding system
grounding systems resistance
ground potential rise
full factorial experiment підстанція
заземлювальний пристрій
опір заземлювального пристрою
напруга на заземлювальному пристрої
повний факторний експеримент

Як цитувати

[1]
Глєбов, О., Коліушко, Д., Плічко, А. і Руденко, С. 2023. ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПІДСТАНЦІЙ 330(220) кВ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 5 (Сер 2023), 064. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.05.064.

Анотація

В електроенергетиці України основними системоутворюючими об'єктами є лінії електропередачі та підстанції з розподільними пристроями 330(220) кВ. Найбільш потужними джерелами небезпеки на підстанціях є короткі замикання на шинах, прямий удар блискавки або спрацювання обмежувачів перенапруги і розрядників. Метою статті є вдосконалення способу визначення опору заземлювального пристрою підстанцій з відкритими розподільними пристроями 330(220) кВ, спрямованого на підвищення точності з урахуванням найбільш впливових незалежних факторів. Для проведення досліджень використовувалися положення теорії планування експериментів, теорія електричних кіл, математичне моделювання в пакеті Grounding 1.0, LiGro та Microsoft Excel. У роботі наведено результати багатофакторних експериментів задля визначення залежності опору заземлювального пристрою з рівномірною сіткою від його площі, розміру чарунки сітки, периметра поперечного перерізу заземлювачів, еквівалентного питомого опору ґрунту, струму короткого замикання та глибини залягання сітки. У роботі отримала подальший розвиток методика визначення параметрів заземлювальних пристроїв підстанцій 330(220) кВ, спрямована на забезпечення нормованих значень опору заземлювального пристрою та напруги на заземлювальному пристрої з використанням формул, отриманих за результатами багатофакторних експериментів. Отримані в роботі результати надають змогу забезпечити зменшення ймовірності пошкодження ізоляції кабелів 6-10 кВ, а також кабелів вторинних кіл від низькочастотних та високочастотних (імпульсних) напруг у разі стікання в заземлювальний пристрій великих струмів в режимі однофазного замикання на землю в електричних мережах з заземленою нейтраллю. Бібл. 9, табл. 2, рис. 6.

 

https://doi.org/10.15407/techned2023.05.064
ARTICLE_8_PDF

Посилання

Rules of the device electroinstallations. General rules. Kharkiv: Mіnenergovugіllya Ukrayiny Publ., 2017. 760 p. (Ukr)

Glebov O.Yu. Improvement of grounding systems of electric substations to ensure trouble-free operation of sec-ondary circuits: Cand. tech. sci. diss.: 05.14.02. National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute. Kharkiv. 2019. 208 p. (Ukr)

Karyakin R.N. Resistance of grounding grids of traction substations of alternating current. Elektrichestvo. 1966. No 3. Pp. 64-66. (Rus)

IEEE Std 80-2013 Guide for Safety in AC Substation Grounding. New York: IEEE, 2013. 226 p.

Silva C.L. B., Pires T.G., Calixto W.P., Oliveira D.N., Souza L.A.P., Silva Filho A.M. Calculation of Grounding Grids Parameter at Arbitrary Geometry. Transactions on environment and electrical engineering. 2017. Vol. 2. Pp. 1-7. DOI: https://doi.org/10.22149/teee.v2i2.95.

Al-Shawesh Y., Lim S.C., Nujaim M. Analysis of the design calculations for electrical earthing systems. Inter-national Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.). 2021. Vol. 16. No 2. Pp. 104-117. DOI: https://doi.org/10.15866/iree.v16i2.16839.

Koliushko D.G., Rudenko S.S., Saliba A.N. Determination of the scope of the experimental-calculation method for measuring the touch voltage. Electrical Engineering & Electromechanics. 2023. No 1. Pp. 77-82. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2023.1.11.

Koliushko D.G., Rudenko S.S. Experimental substantiation of the calculation procedure of normalized parame-ters of grounding device based on the three-layer soil model. Elektrotekhnika i elektromekhanika. 2018. No 1. Pp. 66-70. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.1.11. (Ukr)

Gelman A., Hill J. Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models. Cambridge University Press, 2006. 648 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790942.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Array

Переглядів анотації: 63 | Завантажень PDF: 35

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.