№ 3 (2019): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.А. Шидловська, С.М. Захарченко, О.П. Черкаський
3
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗРЯДНО-ІМПУЛЬСНІЙ СИСТЕМІ ОБРОБЛЕННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ СТРУМОПРОВІДНИХ СЕРЕДОВИЩ З ВИКОРИСТАННЯМ УТОЧНЕНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЇХНЬОГО ОПОРУ ВІД ЧАСУ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.003
Переглядів анотації: 175 | Завантажень PDF: 77
В.А. Жовтянский, Э.П. Колесникова, Ю.И. Лелюх, Я.В. Ткаченко
12
НЕМОНОТОННОСТЬ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДУГОВОГО РАЗРЯДА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЭФФЕКТАМИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.012
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 8
К.А. Городжа, О.Д. Подольцев, Б.О. Трощинський
23
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ІМПУЛЬСНОМУ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОМУ ВИПРОМІНЮВАЧІ ДЛЯ ЗБУДЖЕННЯ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ У БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.023
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 5
Д.Г. Коліушко, С.С. Руденко
29
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НАПРУГУ ДОТИКУ З ОГЛЯДУ РОЗРОБКИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.029
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 5

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.М. Васьковський, А.М. Мельник
60
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВІБРОЗБУДЖУЮЧІ СИЛИ У ПОТУЖНИХ ДВО- ТА ЧОТИРИПОЛЮСНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ АЕС УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.060
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 8

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

П.І. Борщев
85
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЕ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.085
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 4

Колонка редактора

Л.В. Городжа
92
СЕРВІС CITED-BY ВІД CROSSREF, DIMENSIONS, ПІДРАХУНОК ЦИТУВАНЬ
https://doi.org/10.15407/techned2019.03.092
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 4