№ 2 (2020): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Назва журналу:                           Технічна електродинаміка

Параллельна назва за ISSN:    Tekhnichna Elektrodynamika

Рік заснування:                           1979

ISSN: 1607-7970 (print),   2218-1903 (online)

 

Весь випуск
FULL_ISSUE PDF

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.І. Супруновська, М.А. Щерба, В.В. Михайленко, Ю.В. Перетятко
3
ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ У РАЗІ ЗМІНЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ КОЛА РОЗРЯДУ КОНДЕНСАТОРА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ УСТАНОВКИ З ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.003
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 9
М.Ф. Смирний, А.П. Полив’янчук
10
МАГНІТОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.010
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 10
В.О. Берека, І.В. Божко, В.О. Бржезицький , Я.О. Гаран, Є.А. Троценко
17
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В ЕЛЕКТРОДНІЙ СИСТЕМІ ЗАДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЗА ПРИСУТНОСТІ ВОДИ В КРАПЛИННО-ПЛІВКОВОМУ СТАНІ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.017
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 0

Перетворення параметрів електричної енергії

В.М. Спірін, В.М. Губаревич, Ю.В. Маруня, С.В. Салко
23
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА З АКТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА ЄМНІСНИМ ФІЛЬТРОМ У РАЗІ ЖИВЛЕННЯ ВІД ДЖЕРЕЛА СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.023
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 13

Електромеханічне перетворення енергії

В.В. Гребеніков, Р.В. Гамалія, А.Н. Соколовський
28
ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА З ОСЬОВИМ МАГНІТНИМ ПОТОКОМ, ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ І БАГАТОШАРОВИМИ ДРУКОВАНИМИ ОБМОТКАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.028
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 5
Є.В. Вербицький, В.Я. Жуйков
36
РОЗРАХУНОК ІНТЕРГАРМОНІК В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО РЯДУ ФУРЬЄ ДЕКІЛЬКОХ ЗМІННИХ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.036
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 5
А.В. Маляр, А.С. Андреїшин
43
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПУСТИМИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ШТАНГОВОЇ НАФТОВИДОБУВНОЇ УСТАНОВКИ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.043
Переглядів анотації: 2 | Завантажень PDF: 9
О.Д. Подольцев, Р.П. Бондар
50
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТА ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНОМУ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОМУ ДВИГУНІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ МУЛЬТИФІЗИЧНИХ КІЛ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.050
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 10
В.Г. Башинський, О.Л. Шаповалов, О.І. Денисов, О.О. Бурсала, О.Л. Бурсала
56
ВПЛИВ ПУЛЬСАЦІЙ БЕЗКОЛЕКТОРНОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ ЗАПУСКОМ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ВЕРТОЛЬОТА
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.056
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 14

Електротехнологичні комплекси та системи

А.П. Ращепкин, І.П. Кондратенко, О.М. Карлов, Р.С. Крищук, A.В. Жильцов, В.В. Васюк
86
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ МЕТАЛІВ У ПРОСТОРОВО ОРТОГОНАЛЬНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ
https://doi.org/10.15407/techned2020.02.086
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 16