№ 6 (2017): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.А. Щерба, Н.И. Супруновская, В.К. Синицын
3
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ ТОКА В НАГРУЗКЕ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.003
Переглядів анотації: 75 | Завантажень PDF: 8

Перетворення параметрів електричної енергії

І.В. Волков, С.В. Подольний
11
КЕРОВАНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ РЕЗОНАНСНОГО ТИПУ ДЛЯ ЄМНІСНИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.011
Переглядів анотації: 50 | Завантажень PDF: 6
І.А. Шаповал, V.М. Mykhalskyi, A.L. Doroshenko
18
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З КЕРОВАНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ В КОЛАХ СТАТОРА І РОТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.018
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 6
Я.В. Щербак , О.А. Плахтій , В.П. Нерубацький
26
РЕГУЛЮВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНОГО ЧОТИРИКВАДРАНТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В РЕЖИМАХ ВИПРЯМЛЕННЯ І РЕКУПЕРАЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.026
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 5
В.Б. Павлов, В.І. Будько
32
ЗАРЯДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ВІД ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.032
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 9

Електромеханічне перетворення енергії

В.Б. Клепиков, А.В. Семиков
36
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.036
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 9

Електроенергетичні системи та устаткування

О.Ф. Буткевич , Ю.В. Пилипенко, В.В. Чижевський , І.О. Єлізаров
43
ВЕКТОРНІ ВИМІРЮВАННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МОД ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.043
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 6
В.Г. Кузнецов , Ю.І. Тугай , В.В. Кучанський
55
ВПЛИВ КОРОННОГО РОЗРЯДУ НА КРАТНІСТЬ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ У МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.055
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 7
В.В. Ниценко, Д.А. Кулагин
61
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ СБОРНЫХ ШИН РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.061
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 5
І.В. Блінов, Є.В. Парус, Г.А. Іванов
72
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УРАХУВАННЯМ СИСТЕМНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ ОЕС УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.072
Переглядів анотації: 138 | Завантажень PDF: 7

Електротехнологичні комплекси та системи

І.В. Божко , О.М. Карлов, І.П. Кондратенко, Д.В. Чарний
80
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ ВОДИ ІМПУЛЬСНИМ БАР’ЄРНИМ РОЗРЯДОМ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.080
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 15

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

І.О. Брагинець, О.Г. Кононенко, Ю.О. Масюренко
88
ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ
https://doi.org/10.15407/techned2017.06.088
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 5

Інше

94
ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ ЗА 2017 РІК
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 8