№ 2 (2015): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая
3
МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 1
М.А. Щерба
16
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ УСИЛЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОВОДЯЩИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 1
В.Г. Ягуп, Е.В. Ягуп
24
СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 1

Перетворення параметрів електричної енергії

М.Ю. Артеменко, Л.М. Батрак, В.М. Михальський, С.Й. Поліщук
30
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОЇ ЧОТИРИПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ З ПАРАЛЕЛЬНИМ АКТИВНИМ ФІЛЬТРОМ У НЕСИМЕТРИЧНОМУ СИНУСОЇДНОМУ РЕЖИМІ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 1
В.П. Стяжкин, О.А. Зайченко
38
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ НЕЧЕТКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ТОКА ОБМОТОК НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕПАРАТОРА 6ЭРМ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 1

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.І. Гижко, М.В. Мислович
45
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ТА ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ РУХОМИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 1
И.П. Стадник, В.В. Чабанов
57
ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Електроенергетичні системи та устаткування

О.В. Кириленко, В.В. Павловський, А.О. Стелюк
64
ГНУЧКЕ КЕРУВАННЯ ЕКСПОРТНИМИ ПЕРЕТОКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВСТАВКИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 1
В.Ф. Іванков, А.В. Басова, Н.В. Шульга
70
РОЗРАХУНОК ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУНТУВАЛЬНОГО РЕАКТОРА З ПРОМІЖКАМИ В СТРИЖНІ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

В.Г. Мельник, И.В. Онищенко, М.П. Рубанчук, А.В. Слицкий
75
УЛУЧШЕНИЕ ПОДАВЛЕНИЯ СИНФАЗНОЙ ПОМЕХИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЙ БИОСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЕ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 1

Електротехнологичні комплекси та системи

В.А. Андрійчук, М.С. Наконечний
83
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТА ПЛАНАРНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 0

Персоналії

88
ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ФЕДОРОВИЧА ВИДОЛОБА
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 3