№ 4 (2015): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.И. Супруновская, А.А. Щерба
3
ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫМИ КОНДЕ
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 4
М.В. Загірняк, В.В. Прус, Д. Мілявець
12
УТОЧНЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ЗІ СТАЛЛЮ В РЕЖИМІ НАСИЧЕННЯ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 1
С.Л. Бондаревский, И.П. Кондратенко , С.Т. Толмачев
19
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ИХ СЕПАРАЦИИ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 7

Перетворення параметрів електричної енергії

Т.В. Мисак , В.М. Михальський
25
ФОРМУВАННЯ ВХІДНОГО СТРУМУ МАТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА У КОВЗНОМУ РЕЖИМІ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ ЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 1
В. Олещук , В. Єрмуратський
31
БАГАТОФАЗНА ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА СИСТЕМА З ГІБРИДНОЮ СТРАТЕГІЄЮ УПРАВЛІННЯ ІНВЕРТОРАМИ З ШІМ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 2

Електроенергетичні системи та устаткування

А.Ф. Жаркін , В.О. Новський , Д.О. Малахатка
48
ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
В.В. Павловський , А.О. Стелюк , О.В. Леньга , А.М. Захаров
53
МОДЕЛЮВАННЯ ІНЕРЦІЙНОГО ВІДГУКУ В ОЕС УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗНАЧНОЇ ЧАСТКИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 3
О.Н. Агамалов , А.Ф. Буткевич
57
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ МАШИН В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 1
К.К. Тохтибакиев , А.А. Саухимов
62
КОНТРОЛЬ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 1
Г.Г. Жемеров , Д.В. Тугай
66
ЗАВИСИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В ТРЕХФАЗНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И ПУЛЬСАЦИЙ МГНОВЕННОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 1
М.Й. Бурбело , С.М. Мельничук
71
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ЗА НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖ ІЗ ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 1
Д.О. Босий
76
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ В КЕРУВАННІ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
І.В. Блінов , Є.В. Парус
81
ВРАХУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА МІНІМІЗАЦІЯ РІЗНИЦІ ЦІН МІЖ РИНКАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 3

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Е.А. Зайцев
89
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИЛЬБЕРТА
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 1

Персоналії

95
ДО 60-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ І.П.КОНДРАТЕНКА
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1