№ 1 (2012): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

В.Ю. Розов, С.Ю. Реуцкий, Д.Е. Пелевин, В.М. Яковенко
3
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
М.М. Резинкина, А.А. Щерба, В.С. Гринченко, К.О. Резинкина
10
РАСЧЕТНЫЙ ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ СЛОЖНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 4

Перетворення параметрів електричної енергії

І.В. Волков, В.И. Зозулев, С.В. Подольный, Д.А. Шолох
17
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ ИМПУЛЬСОВ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 5
К.О. Липківський
23
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ НАПРУГИ, ЩО СТАБІЛІЗУЄТЬСЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ТРАНС ФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ ВИКОНАВЧОЮ СТРУКТУРОЮ
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 4
А.М. Лупенко
27
БАТАТОСЕКЦІЙНІ РЕЗОНАНСНІ ІНВЕРТОРИ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНОМУ АПАРАТІ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
В.В. Голубев
33
РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДНОГО LС-ФИЛЬТРА ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
Ю.А. Денисов
38
ВЛИЯНИЕ АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С СИНУСОИДАЛЬНОЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

А.К. Шидловський, В.Б. Павлов, М.В. Третяк
46
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МАШИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ЕЛЕКТРОТРАНСМІСІЄЮ ТА КОМБІНОВАНИМИ СИСТЕМАМИ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 3
Р.П. Бондар, Г.М. Голенков, Л.І. Мазуренко, О.Д. Подольцев
49
МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ЛІНІЙНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 3
В.С. Маляр, А.В. Маляр, І.А. Добушовська
57
СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОНДЕНСАТОРАМИ В КОЛІ ЗБУДЖЕННЯ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5

Електроенергетичні системи та устаткування

П.О. Черненко, О.В. Мартинюк
63
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГООБ’ЄДНАННЯ
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 3

Електротехнологичні комплекси та системи

Ю.В. Батигін, А.В. Гнатов
71
ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИЛ ПРИ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБЦІ ЛИСТОВИХ ФЕРОМАГНЕТИКІВ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 6

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Р.О. Мазманян
78
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ СКОЛЬЗЯЩИМИ УПОРЯДОЧЕННЫМИ ВЫБОРКАМИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 4