№ 1 (2021): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Весь випуск
Full_issue

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.В. Батигін, С.О. Шиндерук, О.Ф. Єрьоміна, Є.О. Чаплигін
3
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ПЛОСКІЙ ПРЯМОКУТНІЙ СИСТЕМІ З ІНДУКТОРОМ МІЖ ТОНКИМИ КОТУШКАМИ БІФІЛЯРА
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.003
Переглядів анотації: 93 | Завантажень PDF: 59
Н.А. Шидловська, С.М. Захарченко, А.О. Перекос
10
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛІВ ЗА ДІАМЕТРАМИ ОТРИМАНИХ ЗА СУБМІЛІСЕКУНДНІЙ ТРИВАЛОСТІ РОЗРЯДНИХ ІМПУЛЬСІВ ІСКРОЕРОЗІЙНИХ ЧАСТИНОК АЛЮМІНІЮ І ЛУНОК НА ПОВЕРХНІ ЙОГО ГРАНУЛ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.010
Переглядів анотації: 390 | Завантажень PDF: 208

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.М. Васьковський, П.О. Райчев
23
ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ РЕЙКОВИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.023
Переглядів анотації: 86 | Завантажень PDF: 60
С.М. Балюта, П.О. Черненко, Ю.В. Куєвда, В.П. Куєвда
32
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТУРБОАГРЕГАТА З НАЯВНІСТЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.032
Переглядів анотації: 63 | Завантажень PDF: 50

Електроенергетичні системи та устаткування

І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П’яних
40
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА В СИСТЕМАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.040
Переглядів анотації: 97 | Завантажень PDF: 72
О. Агамалов
50
КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ «МЕРЕЖА-ВЕДУЧИЙ/ВЕДЕНИЙ»
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.050
Переглядів анотації: 70 | Завантажень PDF: 66
Ю.І. Тугай, В.В. Кучанський , І.Ю. Тугай
53
ЗАСТОСУВАННЯ КЕРОВАНИХ ПРИСТРОЇВ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАРЯДНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЛЕП НВН В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.053
Переглядів анотації: 78 | Завантажень PDF: 50
М.В. Гребченко, Є.В. Єрьоменко
57
ШВИДКОДІЮЧИЙ АДАПТИВНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ MICROGRID З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.057
Переглядів анотації: 84 | Завантажень PDF: 61

Електротехнологичні комплекси та системи

В.І. Гудим, В.В. Косовська, Н.П. Яворська, Т.І. Данько
61
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРИФАЗНОЇ ДУГОВОЇ СТАЛЕВАРНОЇ ЕЛЕКТРОПЕЧІ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.061
Переглядів анотації: 95 | Завантажень PDF: 39
В.А. Андрійчук, М.С. Наконечний, Я.М. Осадца, Я.О. Філюк
68
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА У ВИПАДКУ ІМПУЛЬСНОГО ЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.068
Переглядів анотації: 99 | Завантажень PDF: 38

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

В.Г. Мельник, П.І. Борщев, В.К. Беляєв, О.Д. Василенко, О.В. Сліцький
73
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ДІЇ ШУМІВ І ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАВАД ВИСОКОЧУТЛИВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.073
Переглядів анотації: 71 | Завантажень PDF: 68
В.І. Латенко, І.А. Орнатський, С.О. Філь, Є.О. Зайцев
84
ПОРІВНЯННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХЕМ ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ РЕЗИСТИВНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.084
Переглядів анотації: 60 | Завантажень PDF: 42

Персоналії

90
ДО 85-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ І.В. ВОЛКОВА
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 23