№ 1 (2021): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.В. Батигін, С.О. Шиндерук, О.Ф. Єрьоміна, Є.О. Чаплигін
3
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ПЛОСКІЙ ПРЯМОКУТНІЙ СИСТЕМІ З ІНДУКТОРОМ МІЖ ТОНКИМИ КОТУШКАМИ БІФІЛЯРА
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.003
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 11
Н.А. Шидловська, С.М. Захарченко, А.О. Перекос
10
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛІВ ЗА ДІАМЕТРАМИ ОТРИМАНИХ ЗА СУБМІЛІСЕКУНДНІЙ ТРИВАЛОСТІ РОЗРЯДНИХ ІМПУЛЬСІВ ІСКРОЕРОЗІЙНИХ ЧАСТИНОК АЛЮМІНІЮ І ЛУНОК НА ПОВЕРХНІ ЙОГО ГРАНУЛ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.010
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 8

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.М. Васьковський, П.О. Райчев
23
ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ РЕЙКОВИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.023
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 8
С.М. Балюта, П.О. Черненко, Ю.В. Куєвда, В.П. Куєвда
32
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТУРБОАГРЕГАТА З НАЯВНІСТЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.032
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 10

Електротехнологичні комплекси та системи

В.І. Гудим, В.В. Косовська, Н.П. Яворська, Т.І. Данько
61
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРИФАЗНОЇ ДУГОВОЇ СТАЛЕВАРНОЇ ЕЛЕКТРОПЕЧІ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.061
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
В.А. Андрійчук, М.С. Наконечний, Я.М. Осадца, Я.О. Філюк
68
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА У ВИПАДКУ ІМПУЛЬСНОГО ЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.068
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 5

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

В.Г. Мельник, П.І. Борщев, В.К. Беляєв, О.Д. Василенко, О.В. Сліцький
73
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ДІЇ ШУМІВ І ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗАВАД ВИСОКОЧУТЛИВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.073
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 15
В.І. Латенко, І.А. Орнатський, С.О. Філь, Є.О. Зайцев
84
ПОРІВНЯННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СХЕМ ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ РЕЗИСТИВНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ
https://doi.org/10.15407/techned2021.01.084
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 9