№ 5 (2022): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Весь випуск
FULL_ISSUE_PDF

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.А. Щерба, Н.І. Супруновська
3
ФОРМУВАННЯ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ ЄМНІСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.003
Переглядів анотації: 136 | Завантажень PDF: 75
А.В. Жильцов, А.О. Березюк, Т.В. Виштак
8
ТРИВИМІРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРИФАЗНОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.008
Переглядів анотації: 106 | Завантажень PDF: 68
О.Д. Подольцев, І.М. Кучерява
14
ЗАХИЩЕНІ ІЗОЛЯЦІЄЮ ПРОВОДИ ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НА СЕРЕДНЮ НАПРУГУ: ПЕРЕВАГИ, КОМПЬЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.014
Переглядів анотації: 116 | Завантажень PDF: 69
М.С. Сегеда, П.Ф. Гоголюк, Ю.В. Близнак
18
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ДВООБВИТКОВИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ У МЕТОДІ ПРЯМИХ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.018
Переглядів анотації: 156 | Завантажень PDF: 68

Електромеханічне перетворення енергії

К.П. Акинін, В.Г. Кіреєв , І.С. Петухов , А.А. Філоменко
38
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ З ТРИСТУПЕНЕВИМ ГІРОСТАБІЛІЗОВАНИМ РОТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.038
Переглядів анотації: 89 | Завантажень PDF: 69
С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, С.М. Ковбаса, О. Кузнецов
45
СПОСТЕРІГАЧ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ, АДАПТИВНИЙ ДО ЗМІН АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.045
Переглядів анотації: 128 | Завантажень PDF: 77
А.Ф. Жаркін, В.Б. Павлов, В.В. Гребеніков
52
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЕРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЯГОВИМ ЕЛЕКРОДВИГУНОМ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.052
Переглядів анотації: 114 | Завантажень PDF: 60

Електроенергетичні системи та устаткування

О.В. Кириленко, В.В. Павловський, І.В. Блінов
59
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОЕС УКРАЇНИ В СИНХРОННОМУ РЕЖИМІ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОНТИНЕНТАЛЬНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ENTSO-E
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.059
Переглядів анотації: 131 | Завантажень PDF: 92
З.Х. Борукаєв, В.А. Євдокімов, К.Б. Остапченко
67
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ МЕТОД ВУЗЛОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.067
Переглядів анотації: 123 | Завантажень PDF: 60

Електротехнологичні комплекси та системи

М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Г.Ю. Землянухіна, М.В. Пушкар, В.І. Теряєв
77
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.077
Переглядів анотації: 148 | Завантажень PDF: 74

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

І.О. Брагинець, Ю.О. Масюренко
82
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ВИСОКОТОЧНИХ ЛАЗЕРНИХ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ
https://doi.org/10.15407/techned2022.05.082
Переглядів анотації: 81 | Завантажень PDF: 52

Персоналії

88
ДО 75-РІЧЧЯ МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА ЗАГІРНЯКА
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 27