№ 6 (2020): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Весь випуск
FULL_ISSUE PDF

Теоретична електротехніка та електрофізика

М.С. Сегеда, Є.В. Черемних, П.Ф. Гоголюк, T.A. Мазур, Ю.В. Близнак
5
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДВООБМОТКОВИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.005
Переглядів анотації: 55 | Завантажень PDF: 30
І.М. Кучерява
15
ЕКРАНУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПІДЗЕМНОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ Н-ПОДІБНОГО ЕКРАНА
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.015
Переглядів анотації: 51 | Завантажень PDF: 22

Перетворення параметрів електричної енергії

В.М. Спірін, В.М. Губаревич, П.П. Подейко, Ю.В. Маруня
21
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АКТИВНОГО КОРЕКТОРА ФОРМИ СТРУМУ У СКЛАДІ ГІБРИДНОГО ФІЛЬТРУ АЛГОРИТМОМ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ТРАНЗИСТОРІВ ІНВЕРТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.021
Переглядів анотації: 50 | Завантажень PDF: 21
К.О. Липківський, А.Г. Можаровський
25
ОСОБЛИВОСТІ СЕКЦІОНУВАННЯ ОБВИТКИ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВОЇ ВИКОНАВЧОЇ СТРУКТУРИ У ВОЛЬТОДОДАВЧОМУ КАНАЛІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.025
Переглядів анотації: 56 | Завантажень PDF: 18
В.К. Гурін, В.О. Павловський, О.М. Юрченко
32
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРИТЛУМЛЕННЯ НАПРУГИ КОНДУКТИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.032
Переглядів анотації: 69 | Завантажень PDF: 40

Електромеханічне перетворення енергії

В.П. Стяжкін, О.А. Зайченко, С.І. Гаврилюк, В.І. Теряєв
36
КОМБІНОВАНЕ КЕРУВАННЯ БЕЗРЕДУКТОРНИМ ДУГОСТАТОРНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ АНТЕНИ СУДНОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.036
Переглядів анотації: 69 | Завантажень PDF: 20

Електроенергетичні системи та устаткування

А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов, А.Г. Пазєєв, Д.О. Малахатка
43
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.043
Переглядів анотації: 74 | Завантажень PDF: 22
Shiwei Su, Yiran You, Yu Zou
47
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ І МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧОГО СТАНУ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.047
Переглядів анотації: 53 | Завантажень PDF: 24
Ю. Герлендер, Я. Ижиковски, Б. Брусилович
57
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМА ІМПЕДАНСНО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ЛОКАТОРA ПОШКОДЖЕНЬ ДЛЯ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.057
Переглядів анотації: 47 | Завантажень PDF: 18

Електротехнологичні комплекси та системи

Л.М. Лобанов, І.П. Кондратенко, В.М. Михальський, М.О. Пащин, О.М. Карлов, В.В. Чопик, О.Л. Міходуй
61
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.061
Переглядів анотації: 73 | Завантажень PDF: 31
Р.С. Крищук
69
ВПЛИВ ЛОБОВИХ ЧАСТИН НА ПАРАМЕТРИ ІМПУЛЬСНОГО ІНДУКТОРА З П-ПОДІБНИМ МАГНІТОПРОВОДОМ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.069
Переглядів анотації: 53 | Завантажень PDF: 21
В.Ф. Іванков, А.В. Басова, І.В. Хімюк
77
АНАЛІТИЧНИЙ ТА CFD-РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОГО СТАНУ ФОЛЬГОВИХ ОБМОТОК МАСЛЯНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.077
Переглядів анотації: 49 | Завантажень PDF: 27

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Ю.Ф. Тесик, Р.М. Мороз, Ю.М. Туз, О.В. Козир
87
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕЦІЗІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ
https://doi.org/10.15407/techned2020.06.087
Переглядів анотації: 62 | Завантажень PDF: 21

Персоналії

94
ДО 75-РІЧЧЯ члена-корреспондента НАН України Ю.В. РОЗОВА
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 19
96
ПАМ’ЯТІ доктора технічних наук І.В. ПЕНТЕГОВА
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 20

Інше

97
ПОКАЖЧИК статей за 2020 рік
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 46