№ 2 (2016): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

О.Д. Подольцев
3
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ RLC ЦЕПЬ СИСТЕМЫ «КОРА ЗЕМЛИ – АТМОСФЕРА – ИОНОСФЕРА» И ЕЕ РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.003
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 3
Е.И. Сокол, М.М. Резинкина, О.Л. Резинкин, О.Г. Гриб, Е.Е. Светличная
11
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ МОЛНИЕЙ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.011
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 4
И.Н. Кучерявая
19
КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В МУФТАХ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.019
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 3
А.К. Шуаибов, Л.В. Месарош, М.П. Чучман
25
ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ В ОДНОКАНАЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.025
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3

Перетворення параметрів електричної енергії

В.М. Михальський, В.Н. Соболєв, В.В. Чопик , І.А. Шаповал
29
ПОЛІПШЕННЯ ФОРМИ ВХІДНИХ СТРУМІВ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В УМОВАХ СИМЕТРИЧНОЇ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАПРУГ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ТА НЕСИМЕТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.029
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.М. Васьковський, А.М. Мельник
35
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВІБРОЗБУДЖУЮЧІ СИЛИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В МАНЕВРЕНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.035
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 3
Zhiyan Zhang, Zehui Xie, Hongzhong Ma, Qin Zhong
42
АНАЛІЗ ЕФЕКТУ РОЗМАГНІЧУВАННЯ ПРОТИДІЮЧОЇ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ, ЗАСНОВАНОЇ НА НА ПРИНЦИПІ СУПЕРПОЗИЦІЇ ПОЛІВ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.042
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 4
Г.М. Голенков, Д.І. Пархоменко
49
ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА З МАГНІТНОЮ ПРУЖИНОЮ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.049
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 3
В.В. Чумак, Е.А. Монахов
55
УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ С АКСИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.055
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 10

Електроенергетичні системи та устаткування

Ю. Варецький , З. Ханзелька
58
ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІБРИДНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.058
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3

Електротехнологичні комплекси та системи

І.В. Божко, В.І. Зозулев, В.В. Кобильчак
63
SOS-ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІМПУЛЬСНОГО БАР’ЄРНОГО РОЗРЯДУ
https://doi.org/10.15407/techned2016.02.063
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 8

Персоналії

90
ДО 80-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ СТОГНІЯ БОРИСА СЕРГІЙОВИЧА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 4