№ 3 (2015): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая
3
МУЛЬТИФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ (ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ)
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 2
М.М. Резинкина, О.Л. Резинкин, Е.Е. Светличная, Е.В. Сосина
10
КОМБИНИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ОКРЕСТНОСТИ ВЕРШИН ТОНКИХ ПРОВОДЯЩИХ СТЕРЖНЕЙ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3

Перетворення параметрів електричної енергії

В.М. Михальський, В.М. Соболев, В.В. Чопик, І.А. Шаповал
17
ПОЛІПШЕННЯ ФОРМИ ВХІДНИХ СТРУМІВ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В УМОВАХ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ТА/АБО НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАПРУГ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
О.О. Гусев, А.І. Чуб, Д.В. Вінніков
25
ПОРІВНЯННЯ ІМПЕДАНСНИХ ЛАНОК ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ДЖЕРЕЛОМ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1

Електромеханічне перетворення енергії

О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар
33
ПРОЦЕСИ САМОЗБУДЖЕННЯ В АВТОНОМНИХ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРАХ ЗІ ЗМІШАНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
О.І. Титко, А.М. Мельник
40
МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ НА ЗУБЦІ ТА СТЕРЖНІ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3

Електроенергетичні системи та устаткування

В.М. Авраменко, О.В. Мартинюк, Т.М. Гурєєва
47
ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ СПЕКТРІВ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПО ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 1

Електротехнологичні комплекси та системи

О.І. Глухенький, Ю.М. Гориславець, А.В. Токаревський
52
ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ "ІНДУКЦІЙНА КАНАЛЬНА ПІЧ – РІДКОМЕТАЛЕВИЙ НАСОС" УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ ГРАНУЛ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3
І.В. Божко, В.В. Кобильчак
60
ОБРОБКА ІМПУЛЬСНИМ БАР’ЄРНИМ РОЗРЯДОМ ВОДИ В КРАПЕЛЬНОМУ СТАНІ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 1

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Е.Ю. Неболюбов, А.И. Новик
67
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЕМКОСТНЫМИ ДАТЧИКАМИ (АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ)
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
И.А. Брагинец, Е.А. Зайцев, А.Г. Кононенко, Ю.А. Масюренко
75
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА В ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРАХ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 4
П.С. Євтух, О.О. Вакуленко, О.В. Михайлов
81
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ НАПРУГОЮ ІЗОЛЯЦІЇ ЕМАЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1

Персоналії

88
ДО 80-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ КУЗНЕЦОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 1
90
85-річний ювілей Поташника Семена Ізрайлевича
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 1
91
ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ГЛІБОВИЧА ТАРАНОВА
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 3