№ 5 (2014): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.М. Васецкий, И.Л. Мазуренко, К.К. Дзюба
5
АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ С УЧЕТОМ ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ В ЭЛЕКТРОПРОВОДНОМ ТЕЛЕ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 3
Н.Н. Бондина, О.Я. Коновалов, В.М. Михайлов
8
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДВИЖУЩУЮСЯ ПРОВОДЯЩУЮ ОБОЛОЧКУ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3
В.Ю. Розов, С.Ю. Реуцкий, О.Ю. Пилюгина
11
МЕТОД РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 4
Д.Е. Пелевин
14
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОХРАННЫХ ЗОН
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3
И.В. Бовдуй, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко, Д.А. Котляров
17
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ ГЕНЕРАТОРНЫХ ТОКОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, А.В. Волошко
20
СИНТЕЗ СИСТЕМ АКТИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ТЕХНОГЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ВНУТРИ ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВА
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
А.А. Щерба, Н.И. Супруновская, Д.С. Иващенко
23
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОТЕКАНИИ И ОТСУТСТВИИ РАЗРЯДНОГО ТОКА В НАГРУЗКЕ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
В.О. Бржезицький, В.В. Козюра
26
ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ПІД’ЄДНАННЯ ОСЦИЛОГРАФА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ІМПУЛЬСІВ ВИСОКОЇ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 4

Електроенергетичні системи та устаткування

П.Г. Стахів, Ю.Я. Козак, О.П. Гоголюк
29
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ МАКРОМОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 2
М.М. Кулик, Д.П. Сас
32
ДЕТЕРМІНОВАНО-СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОБ’ЄДНАНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3
П.О. Черненко, О.В. Мартинюк, В.О. Мірошник
35
ВРАХУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЕНЕРГОЄМНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
В.Я. Жуйков, Г.Д. Киселев, А.Г. Киселева
38
МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕТЬЮ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
О.Ф. Буткевич, О.М. Агамалов
41
СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ТА РОБАСТНІСТЬ КЕРУВАНИЯ ЗБУДЖЕННЯМ СИНХРОННОЇ МАШИНИ З АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
А.М. Захаров
44
ЗМЕНШЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ НАПРУГИ В МІСЦЯХ ПРИЄДНАННЯ ПОТУЖНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
И.В. Дремин
47
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ С ВЕТРОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 3
Г.О. Труніна
50
ЗОНИ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ З ІНВЕРТОРНИМ ПРИЄДНАННЯМ У РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 2
О.М. Сінчук, С.М. Бойко
53
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ І КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ОБ’ЄКТІВ ВІД КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3
І.В. Блінов, Є.В. Парус
56
СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ АУКЦІОНУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТИНІВ МІЖ РИНКАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
В.О. Костюк, С.В. Шульженко, І.А. Охріменко
59
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ І ПРОБЛЕМА ВАЛОРИЗАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 4
Ю.І. Тугай, О.Б. Бесараб
62
МОДЕЛЮВАННЯ ФЕРОРЕЗОНАНСУ В ТРАНСФОРМАТОРАХ НАПРУГИ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ СТАРІННЯ СТАЛІ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 2
М.А. Поляков, В.В. Василевский
65
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНОСА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
С.Е. Танкевич
68
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ІНТЕРФЕЙСУ ЕЛЕКТРОННИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СТРУМУ ТА НАПРУГИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
Г.М. Варський, М.Ф. Сопель, Е.М. Танкевич, І.В. Яковлева
71
КОРЕКЦІЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СТРУМУ В ЗАСОБАХ МОНІТОРИНГУ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 4
О.С. Яндульський, А.А. Марченко, В.В. Мацейко
74
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ СИНХРОНІЗОВАНИХ ВЕКТОРНИХ ВИМІРІВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2

Перетворення параметрів електричної енергії

Т.В. Мисак, В.М. Михальський
77
УСУНЕННЯ ПАРАЗИТНИХ ЦИКЛІВ КОМУТАЦІЇ ПРИ ВЕКТОРНОМУ КЕРУВАННІ ВХІДНИМ СТРУМОМ МАТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В РЕАЛЬНОМУ КОВЗНОМУ РЕЖИМІ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 2
В.В. Рогаль, Ю.С. Демченко
80
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРУ ВХІДНОГО СТРУМУ ВИСОКОЧАСТОТНИХ КОРЕКТОРІВ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
М.Ю. Артеменко, Л.М. Батрак
83
СИСТЕМА БАГАТОВАРІАНТНОГО ПРОПОРЦІЙНО-ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ПАРАЛЕЛЬНИМ АКТИВНИМ ФІЛЬТРОМ ЧОТИРИПРОВІДНОЇ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
Р.Н. Саратовский, А.М. Афанасьев, В.И. Ушаков
86
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ РЕЗОНАНСНОГО ИНВЕРТОРА КОМБИНИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ С КОНТУРОМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
П.С. Сафронов, Ю.В. Бондаренко, О.Ф. Бондаренко, В.М. Сидорець, Д.В. Кучеренко
89
ПОЛІПШЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
Н.И. Бойко
92
МОЩНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ КОММУТАТОРАМИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 3
И.В. Волков, В.И. Зозулев, Д.А. Шолох, А.И. Христо
95
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ ЗАРЯДНЫХ УЗЛОВ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3
О.Н. Юрченко, А.Э. Гречко
98
УСТРОЙСТВА ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
К.О. Липківський, А.Г. Можаровський
101
ЄДНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ РІЗНОВИДІВ НЕСПОТВОРЮЮЧОГО ПРОЦЕСУ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
Т.А. Терещенко, Л.Г. Лайкова, А.С. Пархоменко
104
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2

Електромеханічне перетворення енергії

И.С. Петухов
107
ПОТЕРИ ОТ ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ ТРЕХСТЕПЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 2
Є.С. Пічкальов
110
КОМПЕНСАЦІЯ ПУЛЬСАЦІЙ МОМЕНТУ НА ВАЛУ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
О.Н. Попович, І.В. Головань
113
УТОЧНЕНИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У СКЛАДІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯМ ЇХНІХ ПОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ КОЛОВИМИ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3
Ю.В. Шуруб
116
СТАТИСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЬОВАНИХ ЗА НАПРУГОЮ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 1
А.Б. Воронко
119
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАННОГО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В РЕЖИМЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 2
Н.В. Печеник, С.А. Бурьян
122
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 0
Ю.І. Гижко, М.В. Мислович, Л.Б. Остапчук, Р.М. Сисак
125
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РУХОМИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З МЕТОЮ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ У СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 1
Т.В. Коренькова
128
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 0

Електротехнологичні комплекси та системи

В.Б. Клепиков, П.А. Коротаев
131
ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОМЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ПУСКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОГО АГРЕГАТА
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 0
С.Ф. Жуков, А.И. Важинский
134
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 0
Г.Г. Жемеров, Н.А. Ильина, Д.В. Тугай
137
УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГОЕМКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 0
А.В. Заграничний, В.В. Рогаль
139
ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕРТОРІВ У ПРИСТРОЯХ ЯДЕРНОГО МАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
М.Ф. Байсков, О.В. Будьонний, Є.Д. Дзюба, Є.Ю. Коваленко, М.А. Прокопець
142
МАКСИМІЗАЦІЯ ЗАПАСУ ЕНЕРГІЇ У ОБ’ЄКТАХ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1