№ 4 (2013): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.Д. Подольцев , И.П. Кондратенко
3
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ЗАДАННУЮ ОБЛАСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 3
Ю.М. Васецький , І.Л. Мазуренко, А.В. Павлюк
13
ПОРІВНЯННЯ НАДПРОВІДНИХ ІНДУКТИВНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ (НПІН) З КОТУШКАМИ РІЗНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ТА МЕХАНІЧНИМИ УТРИМУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВСЕРЕДИНІ ТОРОЇДАЛЬНОГО ОБ’ЄМУ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 5
Н.И. Супруновская
22
УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЯДНЫХ ТОКОВ И ПОВЫШЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ НАГРУЗКЕ С НЕЛИНЕЙНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 4
В.Я. Жуйков , М.Е. Количенко
29
КЛАСТЕР ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 3

Перетворення параметрів електричної енергії

В.В. Чопик , В.М. Михальський , С.Й. Поліщук , В.М. Соболєв , І.А. Шаповал
34
ПРОСТОРОВО-ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИМИ АКТИВНИМИ ФІЛЬТРАМИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 4
В.А. Халіков
42
КОМУТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ З ТРИПРОВІДНОЮ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
В.В. Мартынов , Б.Б. Лебедев
50
ЭНЕРГИЯ ВЫХОДНОЙ ЦЕПИ ИСТОЧНИКА УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

А.Г. Гарганеев , С.А. Харитонов
56
МЕХАТРОНННЫЕ СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
К.А. Кучинский
59
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ 300 МВт ПРИ АСИММЕТРИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАЗОВОЙ ЗОНЫ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2

Електроенергетичні системи та устаткування

О.О. Мірошник , С.А. Тимчук
67
РІВНОМІРНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ У МЕРЕЖІ 0,38/0,22 кВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
А.В. Басова , В.Ф. Іванков , І.В. Хімюк
74
ВТРАТИ, НАГРІВ У КРИШКАХ БАКІВ ПОТУЖНИХ ТРАСФОРМ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
В.К. Беляев , В.Д. Ободовский , Е.Н. Паненко
81
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ПОД НАГРУЗКОЙ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

А.А. Михаль , Д.В. Мелещук , А.А. Душко
88
КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА В ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ МОСТАХ С ВАРИАЦИОННЫМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2

Персоналії

93
ДО 50-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ Н.А. ШИДЛОВСЬКОЇ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2