№ 5 (2011): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.А. Шидловська , С.С. Фастова
7
ЗАЛЕЖНІСТЬ КІЛЬКОСТІ ПЕРЕМИКАНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ, ПРИ РЕВЕРСУВАННІ РЕАКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТА В RLC-КОЛІ СИНУСОЇДНОЇ НАПРУГИ ВІД ПАРАМЕТРІВ КОЛА ТА ПЕРІОДУ КЕРУЮЧОГО СИГНАЛУ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
М.А. Щерба, А.Д. Подольцев
12
УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ ПРОВОДЯЩИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
И.Н. Кучерявая
18
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ С ВОЗДУШНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЕДИНИЧНОГО ЧАСТИЧНОГО РАЗРЯДА
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 1
С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз, Е.Ю. Мороз, А.Л. Тарчуткин
25
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРЕХФАЗНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ С УЧЕТОМ ТОПОЛОГИИ И ГИСТЕРЕЗИСНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТОПРОВОДА
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
Ю.М. Васецкий, И.Л. Мазуренко, А.В. Павлюк
36
ПАРАМЕТРЫ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ С УДЕРЖИВАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВНУТРИ ТОРОИДАЛЬНОГО ОБЪЕМА
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Перетворення параметрів електричної енергії

В.А. Халіков
48
ПРОЦЕСИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУТАЦІЇ ВОЛЬТОДОДАВЧИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
К.П. Акинин
59
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ БЕСКОНТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3

Електроенергетичні системи та устаткування

В.В. Козирський, Ю.Е. Тугай, В.М. Бодунов, О.В. Гай
63
ІНТЕГРАЦІЯ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2

Електротехнологичні комплекси та системи

Н.С. Назарова, В.В. Діордійчук
68
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРЯДНОІМПУЛЬСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Персоналії

Л.Л. Товажнянський, В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитнікова
74
ДО 90-РІЧЧЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ. ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА ПРОФЕСОРУ КОПНЯЄВУ П.П.
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
83
ДО 75-РІЧЧЯ ЛИПКІВСЬКОГО КОСТЯНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1